Yhdessä uuteen ja parempaan

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtajaAloitimme tämän vuoden alussa kauppakamarimme Asiakasraadin toiminnan. Asiakasraati koostuu aktiivisista kauppakamarin jäsenyritysten edustajista, joita raadin vetäjät, Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sanna Joensuu-Salo ja Jussi Kareinen sparraavat ja keskusteluttavat kauppakamarin toiminnan kehittämisestä. Asiakasraati on kokoontunut kaksi kertaa ja tuottanut jo nyt runsaasti hyvää aineistoa, kysymyksiä, kommentteja, kehittämisideoita ja kriittistäkin palautetta. Uusia ideoita, kommentteja ja palautetta otamme mielellämme vastaan myös muilta jäseniltämme.

Palautetta tutkiessamme olemme toimistolla saaneet todeta, että moni asia, jonka olemme kuvitelleet viestineemme selvästi ja riittävästi, kaipaa edelleen täsmentämistä, ehkä viestien uutta suuntaamista tai uusia viestinnän kanavia. Juuri tässä myös on viestinnän haaste, onhan itse kunkin arki nykyään täynnä eri lähteistä tulevaa viestintää. Meidän on löydettävä tehokkaammat keinot ja kanavat entistä vuorovaikutteisempaan viestintään, jotta voimme yhdessä rakentaa yhä parempaa kauppakamariyhteisöä.

Kauppakamarin perustyötä jäsentemme ja vaikuttamistyömme hyväksi tekevät toimiston rinnalla luottamushenkilömme niin hallituksessa kuin valiokunnissamme. Valiokuntien jäsenyys on avoin kaikille toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille ja siihen sitoutuville jäsenillemme. Jos verkottuminen, asioiden yhdessä pohtiminen, toisilta oppiminen ja yhteisten tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen ovat sinun juttujasi, tule mukaan sinua kiinnostavan valiokunnan toimintaan. Lisätietoja valiokunnista, niiden tehtävistä, toiminnasta ja kokoonpanoista löydät nettisivuiltamme.

Tule mukaan tekemään entistä parempaa, aidosti jäsenlähtöistä kauppakamaria!

Pertti Kinnunen
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

asiakasraati, jäsenet, seamk, vaikuttaminen, valiokunta