Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat seuraavia vientiin tarvittavia asiakirjoja:

ATA carnet -tulliasiakirja
Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus
Kauppalaskut
Suositukset vientiyrityksille
Force majeure -todistukset
Lukuisat erityistodistukset

ATA carnet -tulliasiakirja väliaikaiseen vientiin

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voit viedä tavaroita väliaikaisesti ulkomaille maksamatta tulleja tai veroja. Järjestelmään kuuluu 78 maata. ATA carnet on voimassa yhden vuoden, jonka aikana voit tehdä sillä yhden tai useamman matkan järjestelmän jäsenmaihin. Lue lisää ATA carnet -tulliasiakirjasta.

Europan unionin yleinen alkuperätodistus

Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten määräysten mukaisesti (esim. remburssien avaaminen). Alkuperätodistusta käytetään sellaisiin maihin, joiden kanssa EU:lla ei ole vapaakauppasopimuksia, joten se ei anna oikeutta etuuskohteluun. Lue lisää Euroopan unionin yleisestä alkuperätodistuksesta.

Kauppalaskun vahvistaminen

Kauppakamari vahvistaa kauppalaskun visaed-leimalla, päiväyksellä ja valtuutetun henkilön allekirjoituksella.

Suositukset vientiyrityksille

Kauppakamari kirjoittaa jäsenyritykselleen suosituskirjeen, jonka vientihenkilö voi esittää esim. mahdolliselle asiakkaalle uuteen vientimaahan mennessään.

Todistus ylivoimaisesta esteestä eli force majeure -todistus

Kauppakamarin lakimies laatii tarvittaessa todistuksen, jossa todetaan jokin tietty toimituksen viivästymisen aiheuttava tapahtuma, esim. lakko tai tulipalo, mutta ei arvioida sen oikeudellisia vaikutuksia.

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat lukuisia erilaisia vientiin tarvittavia todistuksia. Niistä saat lisätietoja omasta kauppakamaristasi.

Käy myös Tullin nettisivuilla.

KAUPPAKAMARI YRITYSTEN APUNA ULKOMAANKAUPASSA

Kun tuotteita viedään ulkomaille, voi tavaran vastaanottaja, vastaanottavan maan tulli tai muu vastaava toimija pyytää tavaran alkuperän todistamista. Euroopan Unionin alueella tuotettujen tavaroiden alkuperä todistetaan Euroopan Unionin yleisellä alkuperätodistuksella (non-prefential Certificate of Origin), jonka yritys saa oman maansa kauppakamarilta.
Etelä-Pohjanmaalla yritykset voivat hakea alkuperätodistuksia Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilta e-vientiasiakirjat -palvelusta.

Kauppakamari myöntää ulkomaankaupassa tarvittavia Euroopan Unionin yleisiä alkuperätodistuksia, väliaikaisessa viennissä käytettäviä ATA carnet -tulliasiakirjoja ja CPD/China-Taiwan carnet’eja. Kauppkamari vahvistaa mm. kauppalaskuja ja pakkalistoja sekä antaa suosituksia vientiyrityksille.

Joissain tapauksissa tavaran vastaanottaja tai tulli voi vaatia EUR.1 alkuperätodistusta, jonka saa Suomessa tullilta.

EUROOPAN UNIONIN YLEINEN ALKUPERÄTODISTUS
Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten määräysten mukaisesti (esim. remburssien avaaminen). Euroopan Unionin yleinen alkuperätodistus ei anna tullietuisuutta.

Alkuperätodistuksen hakeminen tapahtuu sähköisen e-vientiasiakirjat –palvelun kautta www.e-vientiasiakirjat.fi. Hakija rekisteröityy e-vientiasiakirjat -palvelun käyttäjäksi ja saa tunnukset käyttöönsä. Rekisteröitymistä varten hakijan on täytettävä valtuutusasiakirja. Valtuutusasiakirja liitetään hakemukseen palveluun rekisteröidyttäessä.

Tutustu tästä Euroopan unionin yleisen alkuperätodistuksen sääntöihin. (English version: Rules of non-preferential Certificate of Origin of the European Union)

Todistuksen vahvistusmaksu on 30 euroa ja vahvistetun lisäkopion 16 euroa. Lunastusmaksut: Vientiasiakirjojen lunastusmaksut 2019.

Kauppakamari kouluttaa viejäyrityksiä vientiin, tullaukseen ja vientilausekkeisiin liittyen.

ERIKOISTODISTUKSET

  • Erikoistodistuksella kauppakamari vahvistaa kuvatun asian olemassaolon vahvistushetkellä, josta todistusta pyytävä taho esittää luotettavat dokumentit ja / tai kauppakamari hankkii tarvittavat tiedot.
  • Erikoistodistuksen laaditaan kauppakamarin omalle asiakirjapohjalle.
  • Esimerkkejä myönnetyistä erikoistodistuksista: yrityksen ”olemassaolo” todistus, Force Majeure-todistus, Free sales-todistus, todistus yrityksen vastuuhenkilöistä/toimialasta

ATA CARNET -TULLIASIAKIRJA VÄLIAIKAISEEN VIENTIIN
ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voidaan viedä tavaroita väliaikaisesti tulli- ja verovapaasti sopimukseen liittyneisiin maihin.  ATA carnet on voimassa yhden vuoden. 
ATA Carnet yleisohjeet
Jätä hakemus

ATA carnet – hakemuksen käsittelyaika on 5 arkipäivää. Valmis ATA carnet voidaan sopia noudettavaksi kauppakamarimme toimistolta arkisin tai se voidaan postittaa. Hakijan tulee ottaa huomioon, että postitettaessa toimitusaika tilauksesta postin saapumiseen voi kestää 7-8 arkipäivää.

CERTIFICATE OF FREE MARKETING IN THE COUNTRY OF ORIGIN
Algeria on asettanut tuonnille uusia määräyksiä, ja yksi näistä on todistus, että tuote on valmistajan kotimaassa vapaasti myytävissä ja kuluttajansuojamääräysten mukainen. Alla englanninkielinen pohja todistuksesta.

Todistus tulostetaan valkoiselle paperille, yritys laatii ja allekirjoittaa todistuksen ja leimataan yrityksen taholta, jonka jälkeen toimitetaan kauppakamarille vahvistusta varten.
Certificate of Free marketing in the country of origin