Viennin käynnistäminen kiinnostaa eteläpohjalaisia PK-yrityksiä muuta Suomea enemmän

Lähes 40 prosenttia eteläpohjalaisista yrityksistä suunnittelee käynnistävänsä tai laajentavansa vientiä lähiaikoina, selviää kauppakamarien PK-hallitusbarometristä. Kolmannes aikoo käynnistää uuden liiketoiminta-alueen. Muualla Suomessa viennin aloittamista suunnittelee neljännes yrityksistä. Muualla Suomessa viennin aloittamista tai laajentamista suunnittelee neljännes yrityksistä. Haasteeksi voi kuitenkin muodostua yritysten hallitusten riittävä osaaminen, kun vaihtuvuus hallituksissa on vähäistä.

Kauppakamarien PK-hallitusbarometriin vastasi lähes 1200 PK-yritystä ympäri Suomea, joista 49 Etelä-Pohjanmaalta. Kahden vuoden välein toteutettavasta kyselystä selvisi, että investointi- ja vientihalut ovat nousseet jonkin verran kahden vuoden takaisesta ja selvästi vuoden 2013 tilanteesta. Nyt uutta liiketoimintaa kertoo käynnistävänsä 41 prosenttia PK-yrityksistä, kun vuonna 2015 määrä oli 38 prosenttia ja vuonna 2013 vain 30 prosenttia. Vientiä on uusimman kyselyn mukaan käynnistämässä tai laajentamassa 25 prosenttia PK-yrityksistä, kun vuonna 2015 osuus oli 23 prosenttia ja 20 prosenttia vuonna 2013.

“On myönteistä, että PK-yrityksillä on rohkeutta investoida, vaikka maailmantaloudessa on epävarmuutta. Talouden kääntyminen kasvuun näyttää merkitsevän myös PK-sektorilla investointi- ja kasvuhaluja”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa sanoo.

Myös yritysostoja suunnittelevien yritysten määrä on noussut selvästi. Nyt neljännes yrityksistä suunnittelee laajentamista yritysostoin, kun kaksi vuotta sitten osuus oli viidennes.
Yrityksen myyntiä harkitsevien sekä saneerausta tai merkittävän liiketoiminta-alueen alasajoa suunnittelevien määrät ovat maltilliset, 14 prosenttia ja 6 prosenttia.

Hallitusjäseniltä kaivataan lisää osaamista

Valtakunnallisesti vastaajista 78,5 prosenttia katsoo hallituksessa olevan riittävän monipuolinen osaaminen yrityksen nykytilanteen kannalta. Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku oli vieläkin suurempi, 81 prosenttia. Eteläpohjalaisyrityksissä koetaan olevan myös muuta maata valmiimpia kohtaamaan tulevaisuuden haasteet, kuten kasvutavoitteet, kansainvälistymisen ja teknologisen murroksen, (38,1 prosenttia) kuin muualla maassa (32 prosenttia).

Hallituksen kokoonpanon arviointi pk-hallitusbarometrissä 2017
Hallituksen kokoonpanon arviointi pk-hallitusbarometrissä 2017

 

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen iloitsee yritysten suunnitelmista lisätä vientiä. Kinnunen toivoo yrityksissä muistettavan pitää hallitusten jäsenten osaaminen ja kyvykkyydet ajan tasalla kehittämiselle, investoinneille ja viennin käynnistämiselle, sillä vain noin kuudennes vastaajista pitää hallituksen jäsenistön vaihtuvuutta riittävänä.

“Viesti on selkeä: yrityksissä on kiinnitettävä enemmän huomiota hallituksen kokoonpanon kehittämiseen ja johdon seuraajasuunnitteluun. Ylipäätään hallitusten pitäisi panostaa nykyistä enemmän strategia- ja tulevaisuustyöhön, sillä vain runsaat puolet vastaajista antaa siitä hyvän arvosanan”, Kinnunen pohtii.

Yritystalouden tuntemus arvossa, teknologian osaaminen sivuroolissa

Hallituksen jäsenten osaamisalueista uuden teknologian osaaminen, kuten teollisen internetin, robotiikan, nanoteknologioiden tai sosiaalisen median tuntemus, ei noussut vastauksissa kovin tärkeänä osaamisvaatimuksena. Etelä-Pohjanmaalla näitä arvostettiin vielä vähemmän kuin muualla maassa keskimäärin.

Uuden teknologia osaaminen liiketoiminnassa pk-hallitusbarometrin mukaan 2017
Uuden teknologia osaaminen liiketoiminnassa pk-hallitusbarometrin mukaan 2017

 

Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turusen mukaan tulosta voidaan korkean teknologisen osaamisen maassa pitää yllättävänä.

“Toivottavasti yrityksissä osataan riittävästi huomioida teknologian vaikutukset yritystoiminnan tulevaisuuteen. Muutokset eivät kohdistu ainoastaan yritysten omaan toimintaan vaan voivat koskettaa koko liiketoimintaympäristöä.

Turusen mukaan esimerkiksi median ja kaupan alalla sekä pankkitoiminnassa uudet teknologiat muuttavat koko toimialaa.

“Sosiaalinen media vaikuttaa voimakkaasti paitsi yritysten viestintään myös kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja kulutustottumuksiin, jopa ruoan kaltaisten perushyödykkeiden kohdalla. Myös perinteisillä toimialoilla toimivien yritysten olisi syytä varautua toimintaympäristön muutoksiin”, huomauttaa Turunen.

Lisätietoja:
Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
puh: 040-5340875
email: pertti.kinnunen@kauppakamari.fi

Etelä-Pohjanmaa, hallitusbarometri, Suomi, yritys