Verotuksen päättymisaikoihin muutoksia

19.6.2018

Toukokuun alusta on tullut voimaan säännökset jonka mukaan verovuoden 2018 verotuksesta lähtien verotus päättyy tuloverotuksessa verovelvolliskohtaisesti. Tarkoituksena on, että verotus päättyisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiselle määrätty aikaraja on päättynyt ja verovellisen verotus on toimitettu.

Verotuksen päättymiselle on kuitenkin entiset takarajat olemassa, jolloin verotus viimeistään päättyy. Yhteisöllä ja yhteisetuudella verotus päättyisi jatkossakin viimeistään 10 kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukauden lopusta lukien. Muilla verovelvollisilla verotus päättyy seuraavan kalenterivuoden lokakuun viimeisenä päivänä. Tarkoituksen on parantaa verotuksen reaaliaikaisuutta.

Verovelvolliskohtainen verotuksen päättyminen yhteisöllä

Yhteisön jätettyä veroilmoituksen Verohallinnossa odotetaan veroilmoituksen virallisen viimeisen jättöpäivään ja sen jälkeen toimitetaan verotus. Yhteisö saa verotuksen toimittamisen jälkeen verotuspäätöksen, jossa on mainittu päivänmäärä, milloin yhteisön verotus tulee päättymään. Verotuksen päättymispäivä on muutama viikko eteenpäin verotuspäätöksen tekemisestä. Verovelvollisella on siihen asti aikaa täydentää tai korjata verotuksen tietoja. Jos näitä tietoja korjataan, Verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, jossa on mainittu uusi verotuksen päättymispäivä. Kun ei enää uusia tietoja ilmene, verotus päättyy tuona ilmoitettuna päivänä.

Verohallinto voi myös itse jatkaa säännönmukaista verotusta verotuspäätöksessä ilmoitetun päättymispäivän jälkeen. Verovelvolliselle on tästä ilmoitettava ennen verotuspäätöksessä mainittua verotuksen päättymispäivää.  Verotus päättyy tässäkin tilanteessa sitten uudessa verotuspäätöksessä mainittuna päivänä Verohallinto ei voi jatkaa säännönmukaista verotusta kuitenkaan säädetyn viimeisen takarajan yli.

Täydentävä verotuspäätös

Verotuksen päätyttyä verotukseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella oikaisulautakunnalta, kuten tälläkin hetkellä tapahtuu.  Jos oikaisuvaatimus koskee sellaista tuloa, vähennystä tai muuta tietoa jota ei ole aikaisemmin sen vuoden verotuksessa ilmoitettu eli verotuspäätöksessä eivät nämä tiedot ole olleet mukana, Verohallinto antaa tässä tilanteessa ratkaisun ja asia ei etene oikaisulautakuntaan. Verohallinto tekee tässä uudessa menettelyssä aina sen ensiasteen asiaratkaisun eli verotuspäätöksen. Verohallinnon päätöksen jälkeen voidaan tehdä oikaisuvaatimus oikaisulautakuntaan.

Mihin kaikkeen tämä vaikuttaa

Verotuksen nykyistä aikaisempi päättyminen aikaansaa jäännösveron tai veronpalautuksen maksupäivän aikaistumisen. Jäännösveron eräpäivät ajoittuvat verotuksen päättymiskuukautta toisena seuraavan kuukauden alkuun. Verotuksen muutoksenhakuaika alkaa myös aikaisemmin tämän muutoksen johdosta. Verotuksen tahdonvaltaiset vaatimukset (poistot, verotusperusteiset varaukset ym.) on tehtävä verotuksen päättymiseen mennessä. Tahdonvaltaisten vaatimusten tekoaika lyhenee muutoksen johdosta.

Jukka Koivumaki, veroasiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari
Jukka Koivumaki, veroasiantuntija Helsingin seudun kauppakamari

 

vero, verotus