Väyläverkon merkittävimpien ongelmakohtien kartoitus

Väylänpidon tavoitteena on mahdollistaa Suomen hyvinvointi, kilpailukyky ja kestävä kasvu. Väylä ja ELY-keskukset keräävät elinkeinoelämältä tietoa väyläverkon merkittävimmistä korjaus- ja parannuskohteista karttakyselyllä. Kyselyllä halutaan tunnistaa merkittävimmät puutteet väyläverkossa elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kestävän kasvun sekä työmatkaliikenteen näkökulmasta.

Pyydämme vastauksianne pe 24.5. mennessä.

TÄSTÄ KYSELYYN: suomeksi; på svenska

Muutama huomio kyselystä:

  • Kyselyssä pyydetään merkitsemään kohde kartalle. Huomatkaa, että kohteen merkitsemiseksi karttaa pitää suurentaa riittävän lähelle kohdetta.
  • Kyselyssä kysytään puutteen vaikutuksia kahdella kysymyksellä: ensimmäisen kysymyksen tieto julkaistaan yhteenvetokartassa, jälkimmäisen kysymyksen vastaukset jäävät Väylän ja ELY-keskusten tietoon.

Palautteet julkaistaan kartalla www.vayla.fi -sivustolla kesäkuussa. Lähetämme kaikille vastanneille tiedon sivusta, josta kohteet löytyvät, kun ne on julkaistu. Tietoja hyödynnetään mm. perusväylänpidon rahoituksen kohdentamisessa.

Kiitos yhteistyöstänne!

Lisätietoja:

Tanja Västi
Tieinsinööri

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue
Tienpidon suunnittelu

Puh. 0295 027 747
mailto:tanja.vasti@ely-keskus.fi
Wolffintie 35, PL 262
65200 Vaasa
Puhelinvaihde: 0295 027 500
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa