Vastaa ja vaikuta: Kysely yrityksenne tutkimus- ja kehittämistarpeista ja hankeideoista

Vastaa 3AMK:n TKI-hankkeen kyselyyn (Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla), jonka avulla kartoitetaan yritysten ja kaupunkien tutkimus- ja kehittämistarpeita ja ideoita Horisontti-hankevalmisteluun.

EU:n uusi Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelma rahoittaa tutkimusta ja innovointia, muun muassa yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua, peräti 95 miljardilla eurolla vuosina 2021–2027. Tavoitteena on edistää eurooppalaisen rahoituksen saantia Uudellemaalle. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja kaupunkien sekä kansainvälisten kumppaneiden välillä.

Vastaa kyselyyn alustavistakin hankeideoista ja aihioista tai kiinnostavista teemoista! Näin yritykselläsi on mahdollisuus päästä mukaan yhteisiin Horisontti-hankkeisiin, esimerkiksi ammattikorkeakoulujen koordinoimiin projekteihin.

Vastaathan 30.6.21 mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie korkeintaan 5–10 minuuttia.

Kysely yrityksenne tutkimus- ja kehittämistarpeista ja hankeideoista

Vastaa kyselyyn TÄSTÄ 

Lisätietoa kyselystä ja 3AMK:n TKI-hankkeesta (Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla):

Suvi Kuparinen
Metropolia Ammattikorkeakoulu
040 8236627
suvi.kuparinen@metropolia.fi

 

Kysely on osa 3AMK:n TKI-hanketta:

Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla

Hanke toteutetaan 3AMK:n toimesta, joka on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun – Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian – strateginen liittouma. Hankkeen rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.

Hankkeessa kehitetään monitoimijaista yhteistyötä erityisesti yritysten suuntaan ja luodaan puitteet TKI-kumppanuuksien muodostamiselle hankeaihioiden ja -valmistelujen ympärillä painottaen kansainvälistä näkökulmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää uusmaalaisten yritysten ja organisaatioiden eurooppalaisen TKI-rahoituksen saantia ja tuottaa siten innovaatioita talouskasvua varten sekä parantaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkostoitumista ja eurooppalaiseen rahoitukseen liittyvää tietoutta ja osaamista vahvistamalle EU-rahoitusinstrumenttien tuntemusta ja parempaa hyödyntämistä. Hankkeen työpaketeissa keskitytään EU-vaikuttamisen ja näkyvyyden kehittämiseen koulutuksen, alkukartoituksen, fasilitoitujen työpajojen kautta. Lisäksi tuotetaan avoin oppimisympäristö TKI-MOOC ja muodostetaan verkostoja ja tunnistetaan kumppanuuksia sekä fasilitoidaan Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman hankevalmistelua kyselyjen ja työpajojen avulla.

Helsingin seudun kauppakamari ja Enterprise Europe Network ovat mukana tukemassa hanketta.

Lisätietoa hankkeesta

3AMK:n yhteinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Lisätietoa Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelmasta

 

kysely