Valiokuntatyö kiteyttää tunnuslauseemme ”yhdessä yritysten puolesta”

Kauppakamarin jäsenyyden yksi erinomainen vaikuttamiskanava on valiokuntatyöskentely. Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on kuusi aktiivista valiokuntaa: elinkeino-, ICT-, innovaatio- ja osaamis-, kauppa- ja palvelu- sekä suupohjan aluevaliokunta ja teollisuusvaliokunta. Valiokunnissamme toimii yli 120 syyskokouksessa valittua luottamushenkilöä.

Mitä valiokunnat tekevät?

Valiokunta muodostaa laajan verkoston ja rooliimme kauppakamarina kuuluu tuoda erilaisia toimijoita saman pöydän ääreen elinkeinoelämästä, julkisesta sektorista sekä erilaisista yhdistyksistä ja oppilaitoksista. Yhteistyö ja vuoropuhelu syntyy toiminnan, keskustelujen ja toimenpiteiden kautta. Yhdessä tekemällä saamme enemmän vaikuttavuutta ja sen kautta alueen elinvoima kasvaa. Valiokunnan tehtävänä on elinkeinoelämän kehittäminen niin alueellisesti kuin kansallisesti.

Valiokunnat toimivat niin kauppakamarin hallituksen, vuosikokouksen kuin toimihenkilöidenkin tukena omien toimialojensa, alueidensa tai asiantuntemuksensa perusteella mm. kauppakamarin toiminnan suunnittelussa.  Jokainen valiokunnan jäsen on tärkeä. Valiokuntiin kukin jäsen tuo oman asiantuntijuutensa rikastuttamaan ja kehittämään omalla osaamisellaan sekä näkemyksillään alueemme elinkeinoelämää myönteiseen suuntaan.

Vaikuttavuustyö näkyy laajasti alueen liiketoiminnan kilpailukyvyn paranemisena ja alueen lisääntyneenä houkuttelevuutena ja pitovoimana. Parhaimmillaan verkostoitumista ja osaamispääoman kasvattamista yhdessä. Verkostosta hyötyvät eniten ne, jotka antavat siihen eniten.

Kauppa- ja palveluvaliokunnan puheenjohtaja Anni Pihlaja-Kuhna (Audit Senior Manager, KPMG) kertoo kokemuksiaan valiokuntatyöstä.

”Olen ollut mukana Etelä-Pohjanmaan Kauppa- ja palveluvaliokunnassa 4 vuoden ajan, nyt viimeisin vuosi puheenjohtaja. Tänä aikana olen vieraillut eri yrityksissä ja organisaatioissa, toiminut muilta paikkakunnilta vieraileville valiokunnille isäntänä, Teamsin myötä piipahtanut muiden valiokuntien vieraina ja järjestänyt etäkahvihetkiä koronan vaikutuksista. Koko ajan olen päässyt tutustumaan aina vain paremmin aktiivisiin valiokuntalaisiin ja yrityksiin itsekin. Kohtaamiset ovat aina erittäin positiivisia, vaikeinakin aikoina,” Pihlaja-Kuhna toteaa.

”Ilman ihmisiä ei voi vaikuttaa. Siksi valiokuntatyöskentelyn merkitystä miettiessäni ajatukseni siirtyvät sen kykyyn yhdistää samanhenkisiä aktiivisia ihmisiä eri tahoista ja yrityksistä. Vaikuttamisen kanavana valiokunnat luovat mielestäni erittäin hyvin mahdollisuuksia kontaktien luomiseen niin Etelä-Pohjanmaalla kuin muuallakin. Pitkälti vaikuttamisen mahdollisuudet ovat kiinni eri tapaamisiin mukaan lähtemisestä – muu hoituu kuin itsestään. Merkityksen kukin tuntee hyvin yksilöllisesti, kuitenkin itselleni valiokunta on merkitykseltään positiivinen vaikuttamisen kanava.”

Kiinnostaako valiokuntatyö? Ole rohkeasti yhteydessä meihin, niin kerromme lisää! Petra Piironen, yhteyspäällikkö, puh. 040 650 15 88, petra.piironen@kauppakamari.fi

Anni Pihlaja-Kuhna, KPMG, valiokunta