Vain 150 km!

Tulevana kesänä koko entisen Vaasan läänin teiden päällysteitä uusitaan ainoastaan 150 kilometrin matkalla. Enempään ei ole määrärahoja luvattu. Määrä on ennätyksellisen pieni, viimeksi näin vähän on tehty joskus 60-luvulla.

Aiempina kolmena vuotena valtion budjettiin tehtiin koko Suomea koskeva 300 miljoonan euron vuotuinen lisäys, josta Etelä-Pohjamaan ELY-keskuksen osuus oli kymmenisen prosenttia. Näillä määrärahoilla saatiin silminnähtäviä parannuksia eri puolilla aluettamme ja hetken tuntui jo siltä, että ainakin keskeisten väyliemme kunto saadaan vähintään siedettävälle tasolle.

Supistuvat tiemäärärahat eivät lupaa hyvää. Korjausvelka on jo nyt lähes sietämättömällä tasolla ja näillä päätöksillä ja määrärahoilla se ei ainakaan vähene. Liikenneinfran on oltava kunnossa, jos haluamme pitää alueemme kilpailukykyisenä ja houkuttelevana niin yritysten kuin asukkaidenkin silmissä.

Toivotaan, että maamme tuleva hallitus, täysin kokoonpanostaan riippumatta, osaa katsoa eteenpäin ja varmistaa riittävän budjettirahoituksen edes nykyisten liikenneväylien kunnossapitoon. Rapautuva tieverkosto kun rapauttaa nopeasti myös taloudellisen toimeliaisuuden.

kamariviesti, toimitusjohtajanblogi