Vaaliteesit kauppakamari

Ratkaisuja Suomelle
– jotta Suomi olisi paras maa kaikille

Suomella on edessään ratkaisujen vuodet. Menetetty vuosikymmen on takana, ja kaikki edellytykset uuteen kukoistukseen ovat olemassa. Vienti vetää, työllisyys paranee kohisten ja valtion velanotto on päättymäisillään. Tyytyväisyyteen ei kuitenkaan pidä tuudittautua. Nyt eduksemme toimiva maailmanlaajuinen taloussuhdanne kääntyy ennen pitkää Suomesta riippumatta. Tarvitaan rohkeutta tarttua ratkaisuihin. Rakenteellisia uudistuksia ja vaikeita päätöksiä on tehtävä nyt – hyvinä aikoina.

Suomi tarvitsee jatkuvaa kykyä uudistua. Väestö ikääntyy,
teknologia kehittyy ja ilmaston lämpeneminen vaatii
pysäyttämistä. Elämme keskellä yhä nopeammin muuttuvaa
maailmaa. Emme voi jäädä seuraamaan sivusta vaan meidän
on jatkuvasti rakennettava vastuullisia ratkaisuja huomiselle.
Ilmastonmuutos on torjuttava tai muuten kaikki muu on turhaa.
Tarvitsemme tehokkaita ja monipuolisia keinoja, joilla päästöjä
voidaan vähentää mahdollisimman edullisesti, ilman mittavia
hyvinvointitappioita. Keinoja kestävään kasvuun tulee etsiä
ensisijaisesti markkinatalouden pelisäännöillä, teknologian
kehitystä hyödyntäen.

Työllisyysastetta on nostettava, jotta suomalaisesta työstä
ja yrittämisestä kerättyjen verojen maksu ei jää liian kapeille
harteille. Väestön ikääntyminen asettaa hyvinvointivaltion
rahoituksen kestävyyden koetukselle. Julkinen talous ei tule
olemaan kestävällä pohjalla, ellei Suomen työllisyysaste nouse
muiden Pohjoismaiden tasolle, kohti 80 prosenttia.
Pula osaavasta työvoimasta vaatii ratkaisuja, sillä osaaminen on
Suomen ainoa pysyvä kilpailuetu. Nyt osaajapula on noussut
yhdeksi yritysten suurimmista kasvun esteistä. Työllisyysasteen
nostaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
eri puolilla maata vaativat monipuolisia koulutukseen liittyviä
uudistuksia, uudenlaista tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja
oppilaitosten välillä sekä merkittävästi nykyistä enemmän
työperusteista maahanmuuttoa ja huippuosaamista myös
ulkomailta.

Sujuva liikenne ja saavutettavuus ovat alueiden kilpailukyvyn
ja elinvoiman ytimessä. Liikenteen rahoitus tarvitsee
uuden rahoitusmallin, sillä väylien korjausvelkaa sekä infran
investointivelkaa on pystyttävä kuromaan umpeen.
Suomella on kaikki mahdollisuudet tavoitella keskeisillä
kilpailukykymittareilla maailman kärkeä. Tämä vaatii sitä, että
Suomi on mahdollistava yhteiskunta, joka luo edellytyksiä
yrityksille ja yksilöille yrittämiseen, luovuuteen ja uusien
ratkaisujen etsimiseen.
Sääntelyn on oltava sujuvaa ja tervettä
kilpailua tukevaa. Mahdollistava yhteiskunta kannustaa
ennustettavalla ja pitkäjänteisellä politiikalla osaamisen
kehittämiseen ja innovaatioihin, kestävään kasvuun,
omistamiseen sekä investointeihin.

Kauppakamarin VAALITEESIT 4.12.