Vaalikuumetta

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtajaKevään kuntavaalien kampanjointi on kuumimmillaan. Tiedot ennakkoäänestämisen vilkkaudesta lupaavat hyvää: kuntalaiset ovat aiempia vuosia aktiivisemmin käyttämässä äänioikeuttaan ja kertomassa sitä kautta päättäjille, mitä asioita he pitävät tärkeinä oman kuntansa kehittämisessä.

Käynnissä oleva maakuntauudistus muuttaa kuntien asemaa radikaalisti. Kunnille jäävistä tehtävistä keskeisin on kunnan elinvoiman ylläpito ja kehittäminen. Monilla alueemme kunnilla on aiemmilta vuosilta vahvaa näyttöä siitä, että tämä tehtäväkenttä hallitaan, ovathan ne menestyneet erinomaisesti mm. erilaisissa kunnan ja elinkeinoelämän yhteistyötä mittaavissa tutkimuksissa. Saman positiivisen ja tehokkaan yhteistyön voimme täydellä syyllä odottaa jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Kauppakamarit haluavat olla mukana tukemassa kuntajäseniään niiden elinvoimaisuuden kehittämisessä ja uusiutumisessa. Yksi parhaita keinoja on kuntapäättäjien osaamisen kehittäminen erityisesti kuntaomisteisten yhtiöiden liiketaloudellisen toiminnan ja hallitustyöskentelyn osalta. Sen vuoksi aiomme syksyllä järjestää eri seutukunnilla pk-yritysten ja kuntaomisteisten yhtiöiden hallitustyöskentelyn kehittämiseen tähtäävää ”Johdanto hallitustyöhön” -kurssia.

HHJ (Hyväksytty Hallituksen Jäsen) -kurssi järjestetään seuraavan kerran 9.5. – 6.6.2017 ja sinne ilmoittautuminen on avoinna osoitteessa www.hhj.fi

Pertti Kinnunen
Toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

hallitustyö, kunta, Kuntavaalit, maakuntauudistus