Uutta osaamista alueemme yrityksiin

Keväällä käynnistynyt Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran hanke ”Alueiden uusi osaaminen” on edennyt käytännön kokeiluihin ja pilotointeihin. Hanketta toteutetaan yhdeksällä eri alueella ympäri Suomen. Etelä-Pohjanmaalta mukana on Seinäjoen ja Ilmajoen muodostama talousalue, mutta toki töitä tehdään koko maakunnan hyväksi. Työryhmään kuuluvat Seamkin, Sedun, ELY-keskuksen, Seinäjoen kaupungin (työllisyyden kuntakokeilun) ja kauppakamarin edustajat.

Jokainen hankkeeseen osallistuva alue on itse valinnut aiheen, johon liittyvää osaamista hankkeessa kehitetään erilaisin kokeilun. Me valitsimme pilotoinnin ja kehittämisen kohteeksi alueemme pk-yritysten digivalmiudet. Maailma muuttuu vauhdilla ja digitalisaatiosta tulee arkipäivää yhä useammalle toimialle, samoin kuin muuhunkin jokapäiväiseen elämään, eikä Etelä-Pohjanmaa voi olla pelkkä sivustakatsoja tässä kehityksessä. Tarkoituksena on selvittää keskeiset osaamisvajeet ja kehittämistarpeet sekä pilotoida erilaisia uusia tapoja kehittää yritysten osaamista digiasioissa.

Hankkeessa kokeillaan Seamkin ja Sedun opiskelijoiden toimimista alueemme pk-yritysten digi-tutoreina. Opiskelijat ovat ”diginatiiveja” eli erilaiset digitaaliset laitteet, sovellukset, järjestelmät, sosiaalisen median kanavat ja niiden käyttäminen on heille usein huomattavasti tutumpaa ja luontevampaa kuin monelle pk-yrittäjälle. Kokeiluun osallistuvat opiskelijat jalkautuvat yksin, kaksin tai pieninä ryhminä digiosaamisensa kehittämisestä kiinnostuneisiin pk-yrityksiin ja tutustuvat sen digivalmiuksien nykytilaan ja tavoitteisiin sekä tuovat esiin omia vinkkejään ja näkemyksiään siitä, mistä yrityksen olisi hyvä lähteä liikkeelle vaikkapa sähköistä kauppaansa tai somemarkkinointiaan kehittäessään. Näissä 1 – 2 päivän kehittämissessioissa yritykset saavat arvokasta tietoa digitalisaation tuomista mahdollisuuksista omassa liiketoiminnassaan, opiskelijat taas arvokasta kokemusta oman osaamisensa hyödyntämisestä asiakasyrityksen kehittämisessä. Yhteistyö voi tarvittaessa myös syventyä esim. harjoittelupaikan, kesätöiden tai jopa vakituisen työpaikan tai asiakassuhteen muodossa.

Toivomme, että alueemme pk-yritykset tarttuvat tähän mielenkiintoiseen, joustavaan ja helppoon tapaan kartoittaa oman yrityksensä mahdollisuudet tehdä bisnestään entistä paremmin ja tehokkaammin juuri heille sopivien digivälineiden avulla.

Pertti Kinnunen
Toimitusjohtaja

Etelä-Pohjanmaa, hanke, kokeilu, osaaminen, SITRA