Uusia välittäjäkokeen suorittaneita Etelä-Pohjanmaalle

LKV- ja LVV-kokeet pidettiin 4.5.2019 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Kokeisiin osallistui yhteensä 593 kokelasta. Heistä yhteensä 257 suoritti kokeen hyväksytysti.

Keskus-kauppakamarin järjestämän välittäjäkokeen läpäisi tänä keväänä 236 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja 21 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV). Vuonna 2016 voimaan tullut laki edellyttää vähintään puolelta välitysliikkeen välittäjistä kokeen osoittamaa ammatillista pätevyyttä. Välittäjäkokeiden osallistujamäärät ovat pysyneet edelleen korkeina ja LKV-koe sujui hieman keskimääräistä paremmin, koska pitkän aikavälin keskiarvo läpipäässeissä on 38 % ja tällä kertaa hyväksyttyjä oli 43,5 %. ”Se, että alle puolet osallistujista läpäisee kokeen osoittaa kuitenkin edelleen, että koe on vaikea ja edellyttää osallistujilta huolellista perehtymistä kiinteistöalan lainsäädäntöön ja käytäntöihin”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkunen. Tikkusen mukaan vuokranvälitystoimintaan keskittyvä LVV-koe osoittautui tällä kertaa kokelaille ilmeisen haastavaksi, koska läpipäässeitä oli vain 40 %. LVV-kokeessa läpipääsyprosentti on ollut tavallisesti selvästi korkeampi kuin LKV-kokeessa (keskiarvo 70 %). Toki pienemmällä osallistujamäärällä tulosten heilahtelut eri koekierrosten välillä saattavat olla suurempia.

Kokeen suosio jatkuu korkeana, mikä johtunee osittain muutaman vuoden takaisesta lakimuutoksesta ja siitä, että välitysalalla korostetaan entistä enemmän osaamisen ja koulutuksen merkitystä. Asunto tai kiinteistö on usein yksityishenkilön suurin yksittäinen omaisuuserä, joten on tärkeää, että välitystoimeksiantoja hoitavilta henkilöiltä löytyisi riittävästi asiantuntemusta ja ymmärrystä välitystä koskevista säädöksistä. On positiivista, että alalla suhtaudutaan myönteisesti kouluttamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen, Tikkunen toteaa.

Osaamista meidän maakuntaan

Etelä-Pohjanmaan alueelle valmistui kuusi uutta laillistettua kiinteistövälittäjää.

LKV-tutkinnon suorittaneet:
Myllykoski Tuomas, Seinäjoki
Mäkitöyli Rina, Seinäjoki
Oikari Ilari, Seinäjoki
Saarakkala Sari Helena, Kurikka

Tämän lisäksi alueelle valmistui kaksi muuta tutkinnon suorittanutta, jotka eivät halua julkistaa nimeään.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari onnittelee tukinnon suorittaneita!

 

Lue lisää LKV- ja LVV-tutkinnoista >> linkki sivuille

Seuraavat kokeet järjestetään 23.11.2019
Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.