Uusi jäsen: Sovuntekijä

Uunituore seinäjokinen yritys, Sovuntekijä on ratkaisukeskeiseen työyhteisösovitteluun keskittynyt yritys. Työyhteisösovittelu on konfliktinhallintamenetelmä, mikä tarjoaa sekä vaihtoehtoisen tavan että työvälineen kohdata ja ratkoa työyhteisön ristiriitoja silloin, kun varhaisen välittämisen malli ei enää välttämättä riitä.

Jokaisella työpaikalla voi olla joskus riitoja tai konfliktitilanteita. Ne voivat alkaa monesta syystä. Voi esiintyä esimerkiksi puhumattomuutta, juoruilua, kuppikuntia, epäasiallista kohtelua, kiusaamista ja ihmisten välisiä ristiriitoja. Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijää edistämään työrauhaa ja työnantajaa puuttumaan häiriöihin. Ihmiset haluavat toimia yhteisönsä jäsenenä aktiivisesti ja hoitaa tehtäviään vastuullisesti. Konfliktien ratkaisu voi olla myös yhteinen oppimisprosessi, toteaa yrittäjä Keijo Tauriainen.

Sovittelua on käytetty useita vuosia menetelmänä niin rikoksien sovittelussa, koulukiusaamisen ehkäisytyössä, naapureiden välisissä riitatilanteissa kuin parisuhteiden sovittelussakin. Työyhteisösovittelu on otettu menetelmänä käyttöön suomalaisilla työpaikoilla 2010-luvulla, jolloin on käynnistetty myös työyhteisösovittelijoiden kouluttaminen. Suomessa menetelmää on kehittänyt erityisesti FT Timo Pehrman, joka on sekä teoreettisesti että käytännön tasolla työpaikoilla kehittänyt sovittelumenetelmää.

Työyhteisösovittelulla pyritään puhdistamaan ilmaa, luomaan ymmärrystä ja konkreettisia ratkaisuja ristiriitatilanteisiin työyhteisösovittelijan avulla. Sovittelija ei esitä ratkaisua, vaan hän kuuntelee ja mahdollistaa osapuolia itsessään löytämään ratkaisun. Tavoitteena ei ole etsiä syyllisiä, vaan ratkaisuja siten, että kukaan ei menetä kasvojaan. Kaikkien mielipide ja näkemykset ovat yhtä arvokkaita. Sovittelijan tehtävä on varmistaa, että ilmapiiri sallii tunteiden käsittelyn, pohdiskelun ja keskustelun. Asioita ei jätetä kuitenkaan ”roikkumaan ilmaan”, vaan ratkaisu haetaan yhdessä, ja se miten toimitaan, kirjataan yhteiseen sopimukseen. Seuranta on myös tärkeää.

Sovittelijan tehtävä ei ole esittää ratkaisua, vaan sovittelija mahdollistaa ilmapiirin ja olosuhteet, joissa porukka hakee itse ratkaisun, toteaa Tauriainen, joka luonnehtii sovittelua yhtaikaa sekä pehmeäksi että kovaksi menetelmäksi. Yhteisesti sovittuihin ratkaisuihin on sitouduttava, mutta ratkaisut haetaan yhdessä sopien. Prosessi antaa tilaa hengittää ja kypsytellä asioita ja mahdollistaa ilmapiirin, jossa voi tulla aidosti kuulluksi ja ymmärretyksi, päättää Tauriainen.

Lisätietoja:

www.sovuntekija.fi

jäsenuutisia, kauppakamarin jäsen, työyhteisösovittelu