Työvoimapula on kasvun este

9.5.2018

Pitkä, vuoden 2008 finanssikriisistä alkanut taantuma muuttui vahvaksi kasvuksi vuoden 2017 alussa. Kasvu on EK:n viime viikolla julkaistun suhdannebarometrin mukaan jatkumassa edelleen, vaikka hurjin kasvuvauhti onkin jo tasaantumaan päin. Kasvun myötä myös työllisyystilanne on viimeisen vuoden – puolentoista aikana kohentunut selvästi ja työllisyysaste on jo hyvin lähellä maamme hallituksen asettamaa tavoitetta 72 %.

Työllisyyden nopea koheneminen on tuonut tullessaan myös vanhan tutun haasteen. Peräti 38 % yrityksistä kertoo, että tämän hetken merkittävin kasvun este on osaavan työvoiman heikko saatavuus. Haasteeseen on pyritty nopeasti ja joustavasti vastaamaan mm. alueemme aikuiskoulutuslaitosten toimesta, mutta tällä hetkellä alkaa olla jo pulaa myös koulutettavista. Yritysten tarpeiden mukaan räätälöityihin työvoimakoulutuksiin ei tahdo enää löytyä riittävästi hakijoita, vaikka koulutuksen suorittaneille olisi tarjolla varma työpaikka.

Edellisen korkeasuhdanteen aikana vuosina 2006 – 2007 alueellamme oli samantyyppisiä ongelmia, joita silloin lähdettiin ratkomaan erittäin ennakkoluulottomasti. Kauhajoen kaupunki käynnisti määrätietoisen hankkeen, jolla usean eri asiantuntijatahon yhteistyöllä rekrytoitiin suoraan Vietnamista osaavaa työvoimaa Kauhajoen yrityksiin. Vaikka tilanne sittemmin muuttui ja maamme ajautui syvään lamaan, on osa tuolloin rekrytoiduista osaajista edelleen töissä Kauhajoella ja he ovat kotiutuneet hyvin.

Olisiko jälleen aika tehdä jotain yhtä mullistavaa, jopa laajemmalla yhteistyöllä? Tilanne on pitkälti sama, mutta nyt olisivat käytettävissä aiemmin opitut hyvät käytännöt ja toimintamallit, joista varmasti olisi hyötyä työvoiman kartoittamisessa, rekrytoinnissa ja kotouttamisessa. Mitä nopeammin asia saadaan liikkeelle, sitä paremmin ehdimme varautua myös tulevien vuosien työvoimapulaan.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja
Pertti Kinnunen
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

toimitusjohtajanblogi, työvoimapula