Takamatkalta kohti kärkipäätä?

Työn tuottavuus, jalostusarvo, BKT asukasta kohden, vienti absoluuttisina lukuina ja asukasta kohden, yritysten TKI-satsaukset, palkkasumma ja liksat ylipäätään. Kaikki asioita ja mittareita, joilla mitattuna Etelä-Pohjanmaa ei kärkisijoja tavoittele, pikemminkin päinvastoin. Näin on aina ollut ja näin on myös nyt. Vaan täytyykö näin olla myös tulevaisuudessa, siinäpä kysymys.

Etelä-Pohjanmaa on monella tapaa yrittäjyyden ykkösmaakunta ja meiltä löytyy useita yrityksiä, jotka edustavat oman toimialansa valtakunnallista, jopa kansainvälistä huippua. Myös yhteistyö toimii varsin hyvin, niin yritysten kesken kuin yritysten ja kuntien välillä. Kunnat myös kuuntelevat yritysten tarpeita herkällä korvalla, mistä kertovat hyvät sijoitukset erilaisissa kuntien yritysystävällisyyttä mittaavissa tutkimuksissa. Asiat ovat siis periaatteessa ihan hyvin, mutta voisivat ehkä olla myös paremmin. Erityisesti työn tuottavuus, tutkimus- ja kehitystoiminta, entistäkin tiiviimpi verkottuminen yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kesken sekä myynti- ja markkinointiosaaminen ovat sellaisia osa-alueita, joissa meillä olisi selvää kehittämisen tarvetta.

Miten ja mistä liikkeelle? Olisiko asenteita pyrittävä muuttamaan ja asettamaan rima vähän tavanomaista korkeammalle? Fakta on, että tuottavuuden kasvu perustuu lähes aina uuteen osaamiseen, uusin tapoihin käyttää pääomaa ja tehdä työtä/tuotantoa. Onko meillä halua opetella uutta, kehittää osaamistamme ja hakea uusia ratkaisuja? Arvostammeko ylipäätään osaamista ja sen kehittämistä? Olemmeko valmiita maksamaan osaamisesta? Vai elääkö maakunnassamme edelleen se perinteinen näkemys, että ”liika koulutus pilaa hyvän työntekijän”?

 

Pertti Kinnunen
Toimitusjohtaja