Avainsana: asiantuntijakamari

21.5.2019

Uusi tavaramerkkilaki ja toiminimilain uudistus

Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.5. 2019. Tavoitteena on ollut selkeä ja moderni laki, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin. Lailla saatettiin kansallisesti voimaan uudistettu EU:n tavaramerkkidirektiivi ja Singaporen sopimuksen sisältö. Perusasiat säilyvät uudessa laissa. Tavaramerkillä voidaan erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista elinkeinotoiminnassa. Yksinoikeus tavaramerkkiin tarkoittaa sitä, ettei merkkiä saa käyttää ilman haltijan … Jatka lukemista: Uusi tavaramerkkilaki ja toiminimilain uudistus

9.5.2019

Mitä palveluja julkinen notaari tarjoaa Suomessa?

Useissa maissa käytetään julkisia notaareita varmentamaan asiakirjojen aitoutta tai niiden sisältöä. Myös Suomessa on maistraateissa saatavilla julkisten notaareiden palveluita. Yritysten aloittaessa vientiä uusiin kohdemaihin, on tarve erilaisille todistuksille ja asiakirjojen varmentamisille lisääntynyt. Julkisilla notaareilla on Suomessa laaja tehtävänkuva, mutta tässä artikkelissa keskitytään niihin palveluihin, joita yritykset voivat tarvita. Asiakirjojen allekirjoitusten ja jäljennösten todistaminen Perinteinen ja … Jatka lukemista: Mitä palveluja julkinen notaari tarjoaa Suomessa?

31.12.2018

Yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen muutokset vuodelle 2019

Verolainsäädännön valmistelu on loppusuoralla. Yritysverotukseen tulee EU:n kautta muutoksia veronkiertodirektiivin voimaansaattamisen vuoksi. Veronkiertodirektiivi tulee osittain voimaan 31.12.2018. Tulolähdejaon poistamiseen liittyvä lainsäädäntö tullaan saamaan valmiiksi, mutta muutos tulee koskemaan vasta vuoden 2020 verotusta. Arvonlisäverotukseen on tulossa merkittäviä muutoksia tietyille toimialoille ja tietyn tyyppisille toimijoille. Yritysverotus Korkojen vähennysoikeuden rajoitukset tulevat jatkossa koskemaan konsernitilanteissa myös ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi … Jatka lukemista: Yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen muutokset vuodelle 2019

13.12.2018

OHJEET YRITYKSILLE ALKUPERÄN TODENTAMISEKSI 1.1.2019 ALKAEN

13.12.2018 Heidi Sikkilä Suomalaiset kauppakamarit liittyvät Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n CO Chain -järjestelmään 1.1.2019. Tämän jälkeen yrityksien tulee ottaa huomioon seuraavat muutokset hakiessaan Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia: 1. Myyntilasku on esitettävä aina hakemuksen yhteydessä. Poikkeustapauksessa proformalasku hyväksytään, jos myyntilasku ei ole vielä saatavilla. 2. Lisäksi jos tavara ei ole omaa tuotantoa, tarvitaan ostolasku tai alkuperätodistus, joka … Jatka lukemista: OHJEET YRITYKSILLE ALKUPERÄN TODENTAMISEKSI 1.1.2019 ALKAEN

10.12.2018

Mikä on sopimuksen indemnity-ehto?

Aina löytyy vastuutaho Jokaiseen kauppaan, olipa se tavaran tai pilvipalvelun myyntiä liittyvät vastuukysymykset. Jos kaupan yhteydessä ei sovita erikseen vastuuasioista, jaetaan vastuuta tavarakaupassa esimerkiksi kauppalain perusteella. Kauppalain perusteella se osapuoli jonka suorituksessa on ollut virhe joutuu korvaamaan toisen osapuolen vahingot. Vastuu toteutuu sopimusketjussa – jokainen ostaja ja myyjä hakee korvausta omalta sopimuskumppaniltaan. Vastuu pomppii sopimusketjussa … Jatka lukemista: Mikä on sopimuksen indemnity-ehto?

3.12.2018

Liikesalaisuuslaki suojaa kriittisiä tietoja

Tiedon määrä yhteiskunnassa on kasvanut digitaalisuuden myötä. Tiedon merkitys liiketoiminnassa on myös kasvanut ja tieto on monelle yritykselle keskeisin kilpailuvaltti. Usein yrityksen hallussa oleva tieto on sellaista, jota kilpailijoilla ei ole ja jota on tarpeen suojata. Tietojen suojaamisessa tärkeitä tekijöitä ovat tietoturvan lisäksi organisaation toimintatavat ja salassapitosopimukset. Tieto voi olla liikesalaisuus ja liikesalaisuuksia suojataan myös … Jatka lukemista: Liikesalaisuuslaki suojaa kriittisiä tietoja

26.11.2018

Mitä yrittäjän tarvitsee ymmärtää taseestaan?

Tase on raportti, joka kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman yhtenä tiettynä päivänä. Yrityksen tilikauden ollessa kalenterivuosi, on taseessa ilmoitetut luvut 31.12. XXXX Kolme keskeisintä kohtaa taseessa Oma pääoma osakepääoma tai muun yhtiömuodon pääoma, edellisten tilikausien voittovarat ja tilikauden voitto/tappio. Näiden erien yhteenlaskettu summa tulee olla positiivinen. Jos näin ei ole, tulee tehdä viipymättä … Jatka lukemista: Mitä yrittäjän tarvitsee ymmärtää taseestaan?

3.10.2018

Tingi tulleista – älä omista katteista!

3.10.2018 Laita vientiprosessi kuntoon ja hyödynnä vapaakauppasopimuksia! Suomella on EU:n jäsenenä kauppasopimus noin 70 eri maan kanssa, ja lisää on tulossa. Uusin sopimus on solmittu Japanin kanssa, sitä aletaan vaiheittain soveltamaan jo vuoden 2019 aikana. Vuosi 2019 voi tuoda merkittäviä muutoksia myös toiseen suuntaan. Brexitin myötä tavaroiden vapaa liikkuminen EU:n ja UK:n välillä loppuu, tai … Jatka lukemista: Tingi tulleista – älä omista katteista!