Suomi selvitystilassa?

No ei nyt ehkä sentään vielä, ainakaan sanan perinteisessä merkityksessä. Viittaan otsikolla siihen Suomessa yleiseen tapaan, että erilaisia ongelmia ja haasteita kohdatessamme tai tavoitteita asettaessamme meillä näyttäisi usein olevan tapana asettaa jokin työryhmä tai toimikunta selvittämään asiaa. Ja sitten selvitetään ja selvitetään…

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtajaEpäselvien asioiden selvittäminen on tietysti järkevää, mutta toivon, että selvitykset johtaisivat useammin myös konkreettisiin toimiin. Turhan usein tuntuu nimittäin käyvän niin, että selvityksen tulokset kelpaavat jatkotoimia varten silloin, kun ne tukevat lähtöoletuksia ja selvitysryhmän asettaneen tahon omia tavoitteita. Jos eivät, niin selvityksestä ei hetken päästä kuulla enää mitään.

Myös kauppakamarit tekevät selvityksiä; viimeisimpänä teimme Alueiden kilpailukykyselvityksen, jonka tulokset julkistettiin syyskuun toisella viikolla. Kyselyyn vastasi yli 1100 yritysjohtajaa kaikkialta Suomesta ja sen tuloksista on nostettavissa esiin useita mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi liikenneinfran osalta enemmistö yrityksistä näyttää toivovan ennen muuta nykyisten liikenneväylien kunnossa pitämistä ja kohentamista, uusia väyliä ei pidetä niin tärkeinä. Toinen mielenkiintoinen seikka oli useilla alueilla, myös Etelä-Pohjanmaalla tehtävä varsin aktiivinen yhteistyö yritysten ja oppilaitosten välillä. Tässä vertailussa Etelä-Pohjanmaa pärjää ilahduttavan hyvin ja aihe nousee tärkeäksi myös alueemme omien kyselyiden perusteella.

Nyt kauppakamarit seulovat Alueiden kilpailukykyselvityksen tuloksista esiin ne yritysten ideat ja toiveet, joita lähdetään konkreettisesti viemään eteenpäin koko järjestön ja teidän, yli 20 000 jäsenyrityksen äänen, voimin. Tähän työhön haastamme kaikki mukaan, yhdessä yritysten puolesta!

Pertti Kinnunen
Toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Kamariblogi, toimitusjohtajanblogi