Suhdannetilanne tammikuussa tavanomaista suotuisampi

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tammikuussa 2019 tekemän suhdannetiedustelun mukaan Pohjanmaan tämän hetkistä tilannetta kuvattiin aavistuksen tavanomaista suotuisammaksi. Saldoluku oli tammikuussa 3, kun vastaava luku oli lokakuussa 8. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan lievästi heikkenevän talven aikana.

-Kasvun esteenä on sekä heikentynyt kysyntä että ammattitaitoisen työvoiman puute, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen luotaa.

Työvoiman saanti on edelleen Pohjanmaalla ongelma, vaikkakin helpottanut lokakuusta kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat aavistuksen loppuvuodesta ja tuotannon arvioidaan kasvavan hieman vielä vuoden alkukuukausina. Myyntihinnat ovat olleet noususuuntaiset, mutta samaan aikaan kustannukset ovat kohonneet. Vastapainoksi kannattavuus on parantunut hieman vuoden takaisesta.

Keskon Jari Alanen kommentoi kaupan alan sektoria ja piti tärkeänä lähitulevaisuuden askeleena sääntelyn purkamista. Kaavoituksen tulisi olla mahdollistavaa.

Miikka Voipio Länsi- ja Keski-Suomen apulaisaluejohtaja Peab -konsernin kiinteistökehityksestä kertoi rakennusalan huolena olevan alan koulutuksen vähäinen vetovoima, jota pitäisi nykyisestä lisätä. Pohjanmaan kasvukeskuksissa rakentaminen ja asuntokauppa jatkuvat edelleen normaalisti.

Tutustu EK:n Suhdannebarometrin tuloksiin tästä

 

 

Suhdannebarometri