Tietosuoja – rekisteriseloste

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on jäsenrekisteri sekä markkinointi- ja sidosryhmärekisteri.

 1. Rekisterinpitäjä
  Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, y-tunnus 0209339-4, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki, puh. 06 412 2675, ep@kauppakamari.fi
 2. Rekisterin nimi
  Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsen-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään jäsen-, luottamushenkilö-, asiantuntija- ja muiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen sekä tutkimustoiminta, viestintä ja markkinointi. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on kyselyjen, tilastojen ja muiden tutkimusten toteuttaminen.
 4. Rekisterin tietosisältö
  Henkilön nimi, yritys ja titteli (mikäli tiedossa), puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä postiosoite. Lisäksi tallennamme tiedot henkilön kauppakamarin luottamustehtävistä, koulutus- ja tapahtumaosallistumisista sekä uutiskirjeryhmistä.
 5. Rekisterin tietolähteet
  Rekisteri koostetaan henkilöiden ilmoitusten ja tilausten perusteella, rekisterinpitäjän jäsen- ja asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.
 6. Tietojen luovuttaminen
  Tietoja voidaan luovuttaa kauppakamariryhmän sisällä kyselyjen, tilastojen ja muiden tutkimusten toteuttamista varten.
 7. Tietojen siirtäminen EU-alueen ulkopuolelle
  Rekisterinpitäjä saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjä saattaa siten siirtää henkilötietoja palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden lainsäädäntö ei tarjoa erityistä henkilötietojen suojaa tai joiden tietosuojalainsäädäntö on hyvin erilainen. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien noudattamista.
 8. Tietojen korjaaminen
  Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.
 9. Tietojen poistaminen
  Tiedot poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä tai jäsen- ja asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen kumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisesti.
 11. Sivuston evästeet
  Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin nettisivuilla käytetään evästeitä, joiden avulla seuraamme sivuston käyttöä. Google Analytics -palvelun evästeet tallentavat tietoa siitä, miten kävijä on saapunut sivustolle, mitä osioita kävijä lukee, kauanko kävijä sivulla viipyy jne. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, eikä niitä voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Päivitetty 10.8.2018