Rakentaisitko yritystoimintaasi kumppanuudesta käsin?

Julkaistu: 28.11.2019

 

Yleisesti voidaan todeta, että Etelä-Pohjanmaalla matkailualalla on halua kasvaa, ja se näkyy muuan muassa investointeina ja uusien yritysten syntymisenä. Lisäksi se näkyy yhteistyön syventymisenä, verkostoitumisena eri toimijoiden kesken. Kumppanuusverkostot matkailuelinkeinon kasvun tukena –hankkeessa on parhaillaan käynnissä matkailustrategian päivitystyö sekä kumppanuusverkostomallien selvittäminen.

Eteläpohjalaisia matkailu- ja palvelualan toimijoita Matkailufoorumissa Sorsanpesässä lokakuussa. Seuraavan kerran Matkailufoorumi kokoontuu 12.3.2020 Alajärvellä, tervetuloa mukaan!

 

Suomessa alueellinen yhteistyö matkailutoimijoiden kesken perustuu yhä useammin erilaisiin kumppanuuksiin ja tätä toimintamallia selvitetään myös Etelä-Pohjanmaan osalta. Voisiko matkailuala meillä rakentua kumppanuudelle ja millaisen verkostomallin se vaatisi toimiakseen? Kumppanuusverkostoja on olemassa erilaisia. Ne rakentuvat useimmiten alueellisesti ja niiden toimintaa ohjaavat niille asetut tavoitteet kuten jäsenten osaamisen lisääminen koulutuksien avulla sekä erilaiset myynninedistämistoimet kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla.  Erityistä kuitenkin on verkoston jäsenten monipuolisuus. Verkostoissa on mukana myös muita kuin perinteisiä matkailualan toimijoita kuten päivittäis- ja erikoiskaupanalan sekä palvelualan yrityksiä, liikennöitsijöitä, seurakuntia, oppilaitoksia, seuroja ja yhdistyksiä. Monet tahot hyötyvät monin eri tavoin matkailijoista ja tuottavat osaltaan matkailijoita palvelevia tuotteita ja palveluita tai ovat mukana matkailun yleisessä kehittämisessä. Laaja yhteistyö antaa laajemmat resurssit toiminnalle ja tekee matkailualueesta vetovoimaisemman.

Aina on riski onnistua – Etelä-Pohjanmaan Matkailufoorumi

Eteläpohjalaisen matkailun tulevaisuuden rakentamisessa vallitsee tahto onnistua. Mahdollinen kumppanuusverkosto perustuu jäsenyyksille, mutta lisäksi tavoitteena on järjestäytyä ja saada aikaiseksi verkostojen verkosto – Matkailufoorumi. Matkailufoorumin tehtäviä, tavoitteita ja toimintatapaa työstetään parhaillaan työryhmässä, johon jokainen voi osallistua. Foorumista halutaan tehdä kokoava voima, joka toimii keskustelevana ja neuvoa antavana toimielimenä koko elinkeinolle. Se on eteläpohjalaisen matkailu- ja palvelualan yrittäjien/yhdistysten sekä kehittäjien pysyvä tapa tehdä yhteistyötä.  ”Tässä on riski onnistua”, totesi eräs matkailuyrittäjä matkailufoorumin toimintakuvausta työstettäessä. Riskejä pohdittaessa keskitytään usein epäonnistumisen mahdollisuuksiin ja niistä voi syntyä näkymättömiä esteitä yhteistyön tekemiselle.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimissa matkailu- ja palvelualan kehittämishankkeissa on järjestetty työpajoja ja opintomatkoja ja niissä on havaittu, että avain aitoon yhteistyöhön on yrittäjien tai niissä toimivien työntekijöiden tutustuminen toisiinsa, ja sen kautta syntyvä luottamus. Erityisesti opintomatkojen tuloksena on syntynyt yritysten välisiä verkostoja. Verkoston ei tarvitse olla iso ollakseen yritykselle hyödyllinen. Se voi olla kahden yrityksen välinen luottamussuhde, joka heijastuu toimintaan lisäresurssina esimerkiksi vertaistukena, vinkkeinä ja neuvoina sekä kiireavun tarjoamisena. Yhtä tärkeää on saavuttaa kaikki maakunnan matkailutoimijat ja tutustuttaa heidät toisiinsa. Matkailufoorumi voi toimia alustana tälle yhteistyölle ja verkostojen syntymiselle sekä yhdessä oppimiselle. Toiminnan tuloksena eteläpohjalainen matkailuimago kehittyy positiivisesti ja matkailuliiketoiminta profiloituu entisestään merkittävä liiketoimintana Etelä-Pohjanmaalla.

Kumppanuusverkostot matkailuelinkeinon tukena –hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja sitä rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Elina Järvinen
Sanna Jyllilä
Jenny Janhunen

Kirjoittajat työskentelevät Seinäjoen ammattikorkeakoulussa matkailun asiantuntijoina.

 

matkailu- ja palveluala, Matkailufoorumi, oppilaitosyhteistyö, seamk