Välimiesmenettely

”Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti”.

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä käytetään vakiintuneesti liike-elämän riidoissa vaihtoehtona tuomioistuinmenettelylle. Välimiesmenettelyn etuja ovat sen nopeus, joustavuus ja luottamuksellisuus.

Asianosaiset voivat sopia esimerkiksi kirjallisessa välityssopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä siitä, että mahdolliset niiden väliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välityslausekkeita käytetään yleisesti esimerkiksi osakas-, konsultti-, jakelu- ja IT-sopimuksissa.

Keskuskauppakamarin välityslautakunta
Välityslautakunta hallinnoi sääntöjensä mukaisia välimiesmenettelyjä sekä nimeää välimiehiä ja sovittelijoita. Lautakunta nimeää välimiehiä sekä kotimaisiin että kansainvälisiin välimiesmenettelyihin.

Lue lisää Keskuskauppakamarin välityslautakunta