Paikallinen sopiminen

Mitä seikkoja yrityksen tulisi huomioida siirtyessään paikalliseen sopimiseen?

Paikallinen sopiminen tarjoaa yrityksille runsaasti mahdollisuuksia. Sellaisille on ollut tarvetta erityisesti viime aikoina, kun pandemia on vaikuttanut yrityksiin monin eri tavoin. Yritysten väliset erot ovatkin nyt isompia kuin aiemmin.

Paikallinen sopimisen avulla yritykset pystyvät jatkossa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ­aiempaa nopeammin.  Se ei kuitenkaan ole oikotie onneen. Työehdoista neuvotteleminen ja sopimusten laatiminen on vaativaa asiantuntijatyötä. Varsinkaan monilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei vielä ole siitä kokemusta.

On kaikkien osapuolten etu, että sopimukset laaditaan huolellisesti vastaamaan neuvottelujen tulosta ja niihin kirjataan tarkasti kaikki tarpeelliset yksityiskohdat. Löperöt sopimustekstit aiheuttavat epätietoisuutta ja tulevat pahimmillaan kalliiksi, jos niiden sisältöä joudutaan selvittämään käräjäsaleissa tai jos työrauha järkkyy niiden takia.

Siksi ennen työehtoneuvotteluiden aloittamista kannattaa ottaa yhteyttä yritys- ja työlainsäädäntöön erikoistuneeseen juristiin. Hän auttaa neuvottelujen aloittamisessa ja aikatauluttamisessa ja myös huolehtii siitä, että kaikki tarpeelliset asiat tulevat käsitellyiksi ja kirjatuiksi oikein.

Tällöin neuvottelijat voivat huoletta keskittää kaiken huomionsa ja energiansa päätehtäväänsä eli neuvottelemiseen – mikä usein johtaa suotuisaan lopputulokseen. Parhaisiin pitkäkestoisiin tuloksiin päästään silloin, kun kyse on nimenomaan yhdessä sopimisesta, ei sanelusta.

Antti Palmujoki

 

 

 

 

 

Antti Palmujoki
asianajaja
BLF Asianajotoimisto Oy

Antti Palmujoki, paikallinen sopiminen, työehdot