Osaavan henkilöstön saatavuus vaatii muutoksia koulutusjärjestelmään

Tiedote 4.6.2018

Koulutusjärjestelmä on muutettava joustavaksi ja reagointikykyiseksi, vaativat kauppakamarit. Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen yrityksille vaatii, että koulutusjärjestelmän sisäiset raja-aidat puretaan ja entistä joustavampi elinikäinen oppiminen mahdollistetaan. Ammatti- ja tutkintonimikkeiden sijaan huomio on kiinnitettävä osaamiseen, jota on voitava päivittää muuttuvien tarpeiden mukaan läpi työuran.

Pula osaavasta työvoimasta on noussut kasvun esteeksi joka puolella Suomea. Samanaikaisesti työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat kiihtyvään tahtiin ja elinikäisestä, jatkuvasta oppimisesta on tullut työelämän uusi normi.

”Koulutusjärjestelmämme on kyettävä vastaamaan näihin haasteisiin. Joustavuus, ketteryys ja kyky reagoida muutoksiin nopeasti ovat ainoita keinoja, kun ennakointi käy yhä vaikeammaksi”, sanoo toimitusjohtaja Pertti Kinnunen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarista.

Kauppakamarien mukaan tasapaino koulutusjärjestelmän valtakunnallisen ohjauksen ja alueiden päätösvallan välillä on arvioitava uudestaan. Tavoitteena on oltava tarkoituksenmukainen työnjako, joka tukee alueiden osaamisen kehittämistä nimenomaan alueen omista työelämän lähtökohdista.

Kinnusen mukaan suhdanteiden ja yritysten osaamistarpeiden muutokset ovat nopeimmin havaittavissa alueilla, eri puolilla Suomea. Etelä-Pohjanmaalla monet yritykset ovat viime aikoina nostaneet esiin mm. tietoteknisen ja ohjelmointiosaamisen koulutuksen tärkeyden digitalisaation edetessä yhä uusille aloille ja tehtäviin.

”Alueilla tulee olla riittävästi päätösvaltaa ja resursseja esimerkiksi muuntokoulutuksen kohdentamiseksi ja uusien koulutusohjelmien käynnistämiseksi alueen yritysten tarpeiden pohjalta. Keskeistä on alueen yritysten, koulutuksen järjestäjien ja työllisyyspalveluiden tiivis yhteistyö, jolla voidaan parhaiten kehittää alueen osaamista, kilpailukykyä ja vetovoimaa”, hän sanoo.

Kauppakamarit julkaisivat tänään koulutusteesit, joissa listataan seitsemän keinoa varmistaa osaavan henkilöstön saatavuus yrityksille. Kauppakamarit haluavat muun muassa tukea ammatillisen koulutuksen uudistuksen onnistumista, laajentaa oppisopimusten käyttöä sekä tiivistää yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä.

Kauppakamarit ovat huolissaan osaamisen rapautumisesta ja nuorten syrjäytymisestä. Kauppakamarien mukaan jokaisen nuoren tulisi saada vähintään toisen asteen koulutus. Tavoitteeseen ei kauppakamarien mukaan päästä oppivelvollisuusiän mekaanisella nostamisella, vaan ongelman ratkaiseminen vaatii resurssien suuntaamista varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

”Peruskoulun on tarjottava riittävän hyvät taidot lukemisessa ja laskemisessa. Tällä hetkellä 11 prosenttia peruskoulun päättäneistä ei osaa lukea jatko-opintojen edellyttämällä tavalla”, toteaa Kinnunen.

Suomen tulevaisuuden menestys ja kilpailukyky riippuvat osaamisesta. Joustavan koulutusjärjestelmän lisäksi Suomen aktiivisesti houkuteltava korkeaa osaamista ja ammattitaitoisia työntekijöitä myös ulkomailta.

”Osaavaa henkilöstöä ei pystytä turvaamaan yrityksille pelkästään kotimaisin voimin. Suomen oma väki ei yksinkertaisesti riitä, varsinkaan pitkällä aikavälillä. Meidän tulee ryhtyä aktiivisesti houkuttelemaan Suomeen ulkomaalaisia osaajia”, Kinnunen sanoo.

Kauppakamarien mukaan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien, Suomessa työlupaa hakevien työntekijöiden saatavuusharkinnasta on luovuttava. Saatavuusharkinnasta luopuminen avaisi yrityksille mahdollisuuden etsiä nopeampia ratkaisuja työvoimapulaan, parantaisi työllisyyttä sekä auttaisi taloutta kasvamaan.

Suomessa jo oleville ja täällä tutkintonsa suorittaneille ulkomaalaisille opiskelijoille tulisi puolestaan myöntää automaattisesti kahden vuoden oleskelu- ja työlupa opintojen päätyttyä, jotta he voisivat nykyistä helpommin jäädä Suomeen töihin.

Lue kauppakamarien koulutusteesit kokonaisuudessaan:
Kauppakamarien koulutusteesit

Lisätietoja:
Pertti Kinnunen
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
p. 040 5340 875
pertti.kinnunen(at)kauppakamari.fi

 

2018, koulutus, koulutusteesit, tiedote