Osaamista läheltä ja kaukaa

Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee tällä hetkellä noin 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Vastoin yleistä luuloa varsin moni heistä myös jää opintojensa jälkeen Suomeen töihin. Esimerkiksi vuonna 2011 valmistuneista ulkomaalaista opiskelijoista yli kaksi kolmasosaa oli vuosi valmistumisensa jälkeen edelleen Suomessa ja maahan jääneistä kaksi kolmasosaa oli työllistynyt.

Myös omassa maakunnassamme on yhä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita niin ammattikorkeakoulussa kuin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissakin. Joillakin aluetaloutemme kannalta tärkeillä toimialoilla, kuten maataloudessa ja turkistarhauksessa ulkomaalaiset, Suomessa ammattitutkinnon suorittaneet työntekijät ovat jo arkipäivää ja muodostavat merkittävän osan näiden toimialojen työvoimasta. Sama koskee myös useita alueemme merkittäviä teollisuusyrityksiä.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden osaamista, kielitaitoa ja verkostoja tulisi entistä tehokkaammin hyödyntää myös alueemme vientiyritysten palveluksessa. Monet näistä opiskelijoista tulevat Suomen keskeisistä vientimaista tai Aasian ja Afrikan nousevilta talousalueilta. Syntyperäinen kohdemaan kielen ja kulttuurin osaaminen yhdistettynä korkeatasoiseen suomalaiseen opetukseen voi olla tehokas apu uusien vientimarkkinoiden valtaamisessa. Toki tämä edellyttää myös riittävää, jo opintojen aikana alkanutta perehtymistä alueemme yrityksiin, niiden tuotteisiin ja palveluihin esimerkiksi työharjoittelun sekä erilaisten tutkimus- ja kehittämisprojektien tai opinnäytetöiden kautta. Molemmin puoleinen aktiivisuus niin opiskelijoiden kuin yritystenkin taholta on paras tae sille, että yrityksemme pääsevät entistä useammin hyödyntämään tätä lähellä tuotettua kaukomarkkinoiden osaamista.

Pertti Kinnunen
Toimitusjohtaja

kansainvälisyys, korkeakoulu, opiskelija, oppilaitos