Osaamisen johtaminen takaa jatkuvuuden

Maailmaa mylläävä koronavirus on paljastanut monta heikkoa kohtaa eri organisaatioiden toiminnassa ja järjestelmissä. Koska kyseessä oli ja on uudentyyppinen “game changer”, on ymmärrettävää, että valmistautuminen oli siellä ja täällä hieman puutteellista. Monien yritysten taseet ja kassat olivat ohuet, joten yritysten oli nopeassa tahdissa turvauduttava julkiseen tukeen, lainojen uudelleenjärjestelyihin tai muihin lisärahoitusmahdollisuuksiin, jotka toivottavasti auttavat yritykset pahimman yli ja kohti uutta nousua. 

Hieman yllättävää on se, että monissa suurissakaan yrityksissä ei edes normaalioloissa näyttäisi olevan kovinkaan pitkälle meneviä suunnitelmia tai käytäntöjä yrityksen ydinosaamisen turvaamiseen ja johtamiseen ihan henkilötasolla. Olen itse aivan näinä viikkoina saanut tästä konkreettisen esimerkineräs pitkäaikainen ystäväni on virallisesti ollut eläkkeellä jo vajaat kymmenen vuotta ja ikääkin on pian 73 vuotta. Hän on aikanaan hankkinut käytännön kautta erinomaisen kielitaidon kielessä, jota vain harvat suomalaiset osaavat sekä luonut mittavat henkilökohtaiset verkostot tietyillä Suomellekin tärkeillä vienti– ja tuonti markkinoilla. Hänen erityisosaamistaan on lisäksi vaativa tekninen ostotoiminta, koska hänellä erittäin vankka konepajatekniikan tausta ja osaaminen. 

Kyseinen henkilö on viimeiset parikymmentä vuotta toiminut erään suuren kansainvälisen konsernin ostoagenttina Itä-Euroopan maissa ja jatkaa edelleen satunnaisesti (ja “olosuhteiden pakosta”) näissä tehtävissä. Hän puhui työnantajalleen vuosien ajan, että pitäisiköhän jo alkaa miettiä hänen seuraajaansa ja korvaajaansa sekä rekrytoida hänen rinnalleen nuorempi kollega, joka voisi opetella hänen tehtävänsä ja aikanaan ottaa ne kokonaan vastuulleen. No, nämä puheet kaikuivat kuuroille korville ja nyt tämä “luottopakki” on jälleen kerran varsin eksoottisessa paikassa pistämässä vauhtia tämän konsernin ulkomaisen alihankkijan toimintaan, koska konsernin tilaamat, useiden kymmenien miljoonien eurojen arvoiset tuotteet ovat useita viikkoja myöhässäEn epäile hetkeäkään, etteikö asia tulisi kuntoon, mutta hieman pitää ihmetellä tämän suuren kansainvälisen konsernin heikkoa varautumista tuleviin tilanteisiin. Toivottavasti tämä on vain yksittäinen huono esimerkki, mitä kyllä hieman epäilen. Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi ja osaamisen jatkuvuuden turvaaminen ovat asioita, joiden pitäisi olla todella korkealla minkä tahansa yrityksen agendalla, koosta ja hallintomallista riippumatta. 

Pertti Kinnunen
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari 

ennakointi, osaamistarpeet