Näkymättömyys verkossa on vaaraksi bisneksellesi

Onko yrityksellesi tärkeää näkyä verkossa?
Digitalisaation myötä lähes kaikkien yritysten tulisi vastata tähän kysymykseen kyllä. Tänään kaikki tarvittava tieto löytyy netistä ja sieltä sitä tietoa myös haetaan. Suomessa nettikäyttäjiä on 90 % väestöstä ja 88 % heistä etsii tietoa Googlen kautta ennen ostopäätöksen tekemistä.

Kasvavan netin käytön myötä myös tiedon ja eri verkkosivustojen määrä on kasvanut huomattavasti. Nykyään ei riitä pelkästään se, että yrityksesi verkkosivusto nousee hakutuloksissa esiin haettaessa yrityksen nimeä, vaan tärkeää on näkyä mahdollisimman korkealla hakutuloksissa potentiaalisten asiakkaiden hakiessa yrityksesi palveluita ja tuotteita. Tutkimusten mukaan 80 % Googlen käyttäjistä valitsee sen yrityksen sivun, joka on hakutuloksissa ensimmäisen kymmenen sivun joukossa. Näistä sijoista kilpaileminen on mahdotonta, jos yritys ei panosta hakukonemarkkinointiin.

Hakukonemarkkinointi on internetin hakukoneissa tapahtuvaa ja avainsanoilla kohdistettavaa markkinointia. Hakukonemarkkinointi on jaettavissa hakusanamainontaan ja hakukoneoptimointiin.

Hakusanamainonta eli SEM on internet-hakukoneiden, kuten Googlen ja Bingin tarjoama maksullinen teksti- ja kuvamainontapalvelu. Hakukoneoptimoinnilla eli SEO:lla pyritään taas parantamaan verkkopalvelujen sivujen sijoitusta hakukoneiden maksuttomissa (ts. orgaanisissa) listauksissa.

Kaikki alkaa avainsanatutkimuksesta – Millä yrityksesi tulisi löytyä verkosta?
Ennen kuin lähdetään tekemään toimenpiteitä hakukonenäkyvyyden parantamiseksi, on syytä toteuttaa avainsanatutkimus. Avainsanatutkimuksessa tutkitaan yrityksen tuotteisiin tai palveluihin liittyvien avainsanojen tai hakulausekkeiden hakuvolyymejä ja tehdään päätös, millä avainsanoilla yrityksesi palvelut ja tuotteet tulisi löytyä. Avainsanatutkimuksen tavoitteena on löytää verkkosivullesi tärkeät pääavainsanat ja niitä tukevat pitkän hännän avainsanat.

Googlen maksetulla mainonnalla varmistat parhaan näkyvyyden potentiaalisille asiakkaillesi
Hakusanamainonta on nopea keino päästä Googlen hakutuloksissa kärkisijoille. Yleinen tilanne on se, että neljä ensimmäistä mainosta on maksettuja mainospaikkoja, joihin pääsyn varmistat hakusanamainonnalla.

Google hakusanamainontaa tehdään Google Ads -sovelluksen avulla. Google Adsin toimintaperiaate on se, että ensin rakennetaan kampanja, jossa määritellään aluekohdennus (missä mainosten halutaan näkyvän), päiväbudjetti (kuinka paljon ollaan valmiita investoimaan medioihin päivässä) ja muut tärkeät kohdennusasetukset. Tämän jälkeen kampanjaan luodaan yksi tai useampi mainosryhmä, joihin luodaan tekstimainokset sekä lisätään halutut avainsanat. Avainsanat ovat ne termit, joilla haluat yrityksesi mainoksen nousevan hakutuloksissa esiin.

Kun kampanja, mainosryhmät, mainokset ja avainsanat on luotu, Googlen hakusanamainonta voidaan käynnistää. Kun henkilö hakee Googlen hausta sinun Google Adsissa kohdistamallasi alueella sinun mainosryhmissä esiintyvillä avainsanoilla, sinun mainoksesi nousee Googlen maksetuille mainospaikoille.

Sijoitus, mille mainoksesi nousee, riippuu monesta tekijästä. Tähän vaikuttaa mm. kampanjasi päiväbudjetti, avainsanalle asettamasi korkein klikkauskohtainen hinta (kuinka paljon olet valmis maksamaan yhdestä klikkauksesta), mainoksen osuvuus avainsanaan nähden, mainoksen laatu sekä laskeutumissivun laatu.

Muut Google-mainonnan keinot ovat:

  • Display-mainonta eli bannerimainonta
  • Uudelleenmarkkinointi eli remarketing-mainonta
  • YouTube-mainonta (myös uudelleenmarkkinointimahdollisuus)

Varmista sivustosi Googlen ilmainen näkyvyys
Hakukoneoptimointi ei ole kertaluontoinen tehtävä eikä se myöskään ole suunnitelmatonta sivuston pyörittämistä. Hakukoneoptimointi perustuu suunnitelmalliseen pohjatyöhön sekä näiden toimenpiteiden käytäntöön viemiseen. Hakukoneoptimoinnin tulokset eivät näy välittömästi. Hakukoneoptimointi on jatkuva toimenpide, sillä päivityksiä tulee tehdä säännöllisesti.

Hakukoneoptimointiin vaikuttaa hyvin moni tekijä. Näistä suurimmat ovat sivustokohtaiset tekijät, sisältö, linkitykset ja yksittäisen sivun tekijät. Sivustokohtaiset tekijät ovat pääosin teknisiä tekijöitä. Näistä tärkein on mobiiliresponsiivisuus. Mobiiliresponsiivisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin verkkosivusto toimii ja kuinka helppo sitä on käyttää puhelimella tai tabletilla. Tämä on nykyään yksi tärkeimmistä asioista hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, sillä mobiililaitteiden käyttö on kasvanut huimasti. Muita sivustokohtaisia tekijöitä ovat sivuston koodin rakenne (Robots.txt -tiedosto, SiteMap-sivustokartta ja HTML-virheet), sivuston turvallisuus (SSI) ja sivuston latausnopeus. Latausnopeuteen vaikuttaa sivustolle lisättyjen tiedostojen, kuten videoiden ja kuvien suuruus.

Sisältö on hakukoneoptimoinnissa kaiken suola. On tärkeää, että sisältöä on tarpeeksi paljon, mutta ennen kaikkea tärkeää on se, että sisältö on laadukasta, kiinnostavaa, sitä on tarpeeksi ja että se vastaa käyttäjän hakemaa asiaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jokaiselle sivulle valittu tärkein avainsana tulee esiintyä sisällöissä usein, jopa 5 % kaikista sanojen määristä. Tärkein avainsana tulee olla mukana myös sivun h1, h2 ja h3 -otsikoissa sekä URL-osoitteessa.

Nykyään Googlen hakurobotit arvostavat hyvin paljon linkityksiä. Kun sivustolle tulee muilta sivuilta ulkoisia linkkejä, tulkitsee Google asian niin, että sivustoa arvostetaan ja sieltä löytyy luotettavaa ja laadukasta tietoa. Myös sisäisten linkityksien tulee olla kunnossa, jotta kaikki yksittäiset sivut ovat nivottuna yhteen.

Yksittäisen sivun tekijöistä tärkeimpiä on metatiedot. Metatiedolla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka näkyvät Googlen ilmaisissa hakutuloksissa. Metatietoihin täytetään otsikko sekä meta description, ja myös näiden tulisi sisältää sivun tärkein avainsana. Toinen tärkeä tekijä on yksittäisellä sivulla olevat kuvat. Kuvat tulee olla pakattuna mahdollisimman pieneksi tiedostoksi, jotta sivu latautuu nopeasti. Kuvia lisätessä täytyy muistaa myös nimetä kuvat vastaamaan tärkeintä avainsanaa sekä täyttää kuvan alt-teksti ja otsikko, tärkein avainsana huomioiden.

Hakukonemarkkinointi tukee liiketoimintaasi
On tärkeää muistaa, että Google-mainonta ja hakukoneoptimointi täydentävät toisiaan. Suunnitelmallisesti toteutettava hakukoneoptimointi tukee tarkasti kohdennettua Google-mainontaa ja toisinpäin. Kun sekä maksettu liikenne että orgaaninen liikenne ovat laadukasta, orgaaninen ja maksettu sijoitus nousee ja erityisesti hakusanamainonnan klikkauskohtainen hinta laskee.

Hakukonemarkkinoinnin avulla saat siis lisää näkyvyyttä hakukoneissa, jolloin oikeat henkilöt löytävät sivustosi. Samalla sivustollesi tulee enemmän potentiaalisia kävijöitä ja yrityksesi yhteydenotot tai verkkokaupan myynti kasvaa. Toimiva hakukonemarkkinointi tukee koko yrityksen liiketoimintaa.


Seuraava tilaisuutesi kysyä ammattilaiselta tulee vastaan 14.9., jolloin kauppakamari järjestää Maksimoi näkyvyytesi Googlessa hakukone optimoinnin ja hakusanamainonnan avulla -koulutuksen Seinäjoella, Myynninmaailman Teemu Lahden johdolla.

koulutusblogi