Naisten yritykset kasvuun

Omistajanvaihdoksilla naisten yritykset kasvuun -hanke syntyi alkujaan tietämyksen pohjalle, jonka mukaan naisyrittäjät harvemmin tunnistavat liiketoimintaostoja tai -myyntiä yrityksen kasvun keinoina. Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa tarjottiinkin kattavasti yrityksille koulutuksia ja työpajoja, joissa perehdyttiin eri omistajanvaihdoksen tapoihin: osakekauppoihin ja liiketoimintakauppoihin. Koulutuksissa ja työpajoissa perehdyttiin omistajanvaihdoksiin eri näkökulmista, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen ennen ja jälkeen vaihdoksen, yrityksen strategiseen johtamiseen, arvonmääritykseen sekä myyjän että ostajan roolissa, ja rahoitukseen. Lisäksi paneuduttiin myös muutoksen vaikutuksiin yrittäjän omassa kokemusmaailmassa: millaisilla voimavaroilla yrittäjä pääsee helpommin jatkamaan eteenpäin esimerkiksi yrityksen myynnin jälkeen? Tähän kysymykseen tarjosi luennollaan avaimia paikallinen yrittäjä, psykologi Piia Tulisalo. Hänen, kuten kaikkien muidenkin mukana olleiden asiantuntijoiden luentomateriaalit ovat saatavilla hankkeen nettisivuilla osoitteessa https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/omistajanvaihdoksilla-naisten-yritykset-kasvuun/

Yrittäjän hyvinvointi

Naisyrittäjän hyvinvointiin panostetaan myös huhtikuussa 2020, kun hankkeen vieraaksi saapuu entinen taitoluistelija, nykyinen yrittäjä, johtamisen valmentaja ja olympiatoimikunnan varapuheenjohtaja Susanna Rahkamo aiheella ”Innosta, innostu ja liiku”. Samassa tilaisuudessa Into Seinäjoen Eeva Jussila ja Hannemari Niemi jututtavat paikallisia yrittäjiä paneelikeskustelusta jaksamisesta, arjesta, innostumisesta ja onnistumisista. Tilaisuus on maksuton ja ilmoittautuminen sinne on avoinna osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/yrittamisen_polulla_160420

Hankkeen tilaisuudet toimivat erinomaisina mahdollisuuksina alueen naisyrittäjille tutustua toisiin ja synnyttää kumppanuuksia. Tähän mennessä osallistujajoukko on koostunut niin yli kolmenkymmenen vuoden yrittäjänuran tehneistä konkareista kuin vasta hiljattain oman toiminnan käynnistäneistä yrittäjistä. Kannattaa seurata ilmoittelua ja liittyä tähän yli 100 naisyrittäjän porukkaan facebookissa https://www.facebook.com/naistenyrityksetkasvuun


Kevään koulutuskalenteri

Maaliskuu

18.3. klo 16:00-18:30 Kasvuyrittäjyys ja talouden johtaminen -koulutus, Timo Maunula
26.3. klo 16:00-18:30 Taloushallinto ja rahoitus -työpaja, Timo Maunula

Huhtikuu

16.4. klo 18:00-21:00 Yrittämisen polulla: Naisyrittäjät ja -opiskelijat hyvinvoinnin äärellä Susanna Rahkamo ja yrittäjien paneelikeskustelu hyvinvoinnista, Into Seinäjoki Oy

Toukokuu

19.5. klo 15:00-17:30 Yrityksen strategia -koulutus, Annika Tidström
27.5. klo 15:00-17:30 Yrityksen strategian laatiminen -työpaja, Kirsti Sorama

 

Hanke-esittely

Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima Omistajanvaihdoksilla naisten yritykset kasvuun -hanke kannustaa ja tukee naisyrittäjiä kehittämään sekä kasvattamaan yritystään eri keinoin. Keinoja voivat olla:

  • Yrityksen kasvattaminen sisäisesti
  • Yrityksen kasvattaminen yritys-/liiketoimintaostoin
  • Yrityksen kasvattaminen liiketoimintoja myymällä
  • Tuetaan ja kannustetaan ikääntyviä naisyrittäjiä kehittämään yritystään myyntikuntoon ja valmistautumaan yrittäjyydestä luopumiseen
  • Kohtaannutetaan potentiaalisia jatkajia ja yrityksen myyjiä

Hankkeessa huomioidaan myös yrittäjän työhyvinvointi ja valmistautuminen mahdolliseen yritysosto- tai myyntitapahtumaan.

Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2018 – 31.12.2020. Hankkeen rahoittaja on Keski-Suomen ELY / ESR.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Jutta Mäkipelkola, jutta.makipelkola@seamk.fi

naisyrittäjyys, omistajanvaihdos