Mitä HTT-tavarantarkastaja tekee?

Hyväksytty tavarantarkastaja (HTT) on puolueeton asiantuntija, joka saamansa toimeksiannon perusteella suorittaa tarkastuskohteessa teknisluontoisen tarkastuksen ja antaa sen perusteella määrämuotoisen lausunnon, tarkastuskertomuksen. Tavarantarkastajaa on hyvä käyttää silloin, kun kaivataan ulkopuolisen ja objektiivisen asiantuntijan näkemystä riitatilanteen ratkaisemiseksi. On kuitenkin muistettava, että tavarantarkastaja ei saa tarkastuskertomuksessaan velvoittaa osapuolia mihinkään suorituksiin.

Vaikkei tavarantarkastaja voikaan sovitella osapuolten välisiä riitoja tai toimia toisen osapuolen konsulttina, tarkastuskertomus auttaa usein osapuolia pääsemään sovintoon riitatilanteessa. HTT-tarkastuksia teetetään esimerkiksi, kun tarvitaan puolueetonta arviota siitä, onko auton maalaus asianmukainen, onko kylpyhuoneen vesieristykset tehty normien mukaisesti tai vastaako tuotantolinjan toiminta siitä sovittua. Näin osapuolet voivat välttää kalliin ja pitkän oikeudenkäynnin. Jos sopua ei synny, tavarantarkastajan lausuntoa voidaan käyttää oikeudenkäynnissä ja tarkastuksen suorittanut HTT voidaan kutsua todistajaksi.

Suomessa toimivat tavarantarkastajat hyväksyy Keskuskauppakamarin tavaratarkastajalautakunta, joka myös määrittää kullekin sen erityisalan, jolla tavarantarkastaja saa toimia. Lautakunta lisäksi ohjaa ja valvoo hyväksyttyjen tavarantarkastajien toimintaa. HTT-tarkastajia on noin 200 ympäri Suomea. Heillä on takanaan alan pitkä työkokemus, ja he ovat suorittaneet HTT-kokeen. He ovat sitoutuneet noudattamaan tavarantarkastustoiminnassaan tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä. Sopivan tavarantarkastajan omalta alueeltasi löydät asiantuntijahausta. Tarkastuspyyntö tehdään suoraan tavarantarkastajalle ja tilaajana voi olla niin yksittäinen kuluttaja, yritys kuin viranomainenkin. Tarkastus tilataan suoraan tavarantarkastajalta puhelimitse tai sähköpostitse. On hyvä huomioida, että tavarantarkastajat ovat itsenäisiä toimijoita, ja tavarantarkastus on asiakkaan ja tavarantarkastajan välinen. Siksi Keskuskauppakamari ei tiedä tavarantarkastajien tuntiveloitushintoja.

Hinnoittelun yleisiä periaatteita

Tavarantarkastajalla on oikeus veloittaa tarkastusta pyytäneeltä kohtuullinen palkkio. Kohtuullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti tehtävän kiireellisyys, vaativuus, siihen käytetty aika ja erityisolosuhteet. Palkkion kokonaissuuruus määräytyy toimeksiannon sisällön, laajuuden ja vaikeusasteen mukaan. Tarkastuspalkkio koostuu yleensä lähtökohtaisesti kaikesta siitä ajasta, jonka tavarantarkastaja tarkastustoimeksiantoon käyttää.

HTT, HTT-tavarantarkastaja, Keskuskauppakamari