Mistä yrityksen kannattaa aloittaa sosiaalisen median kanssa

5.9.2018

Se on se sometuska, aloittamisen vaikeus ja valinnan vapaus. Meiltä usein kysytään, mistä yrityksen kannattaa aloittaa sosiaalisessa mediassa. Miten aktivoitua ja millä profiililla? Tässäpä yksi tapa aloittaa tekeminen jos lähtötilanne on aivan auki.

Siitä lähdetään, mitä tavoitellaan

Aito sisalto_Miten sosiaalisessa mediassa kannattaa aloittaa_kanavavalinnat_silia oy_blogi

Näinhän se on, siitä lähdetään siitä, mitä tavoitellaan – aidosti. Jos kaiken keskiössä on myynti eli se, että osaamisemme tulee ostetuksi, laitetaan sosiaalisen median keskiöön asiakas. Mietitään siis kokonaisuus asiakkaan kannalta.

1. Laitetaan perusasiat kuntoon

Varataan yleisimmistä kanavista tilit yritykselle ja laitetaan niissä perustiedot kuntoon. Yleisimmät kanavat Suomessa ovat Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ja LinkedIn. Suosittelemme myös Snapchat-tilin varaamista.

Näissä kanavissa huolehditaan perustiedot kuntoon: nimet, kuvaustekstit, luokat, linkit, kuvat, logot – samat tiedot, kuin kaikissa muissakin esitteissä ja esittelyissä. Kerrotaan, keitä olemme ja mistä meidät saa kiinni. Jos kanavissa ei aktivoiduta, kerrotaan selkeästi, mistä lisätietoa voi verkossa saada, missä voit tulla palvelluksi.

Esimerkki ei-aktiivisen sosiaalisen median kanavan kuvaustekstistä:
Korjaamme koneita Kontulassa. Lisätietoa meistä toisessa kanavassa @toinenkanava ja verkossa kontulankone.fi.

Jos palveluiden kanssa ollaan menossa maailmalle, tulee tuotemerkeille, tuotteille tai nimetyille palveluille varata myös omat tilit.

Suhtaudu tähän niin kuin rekisteröisit yritystäsi ja varmistaisit oikeuksia. Mutta ennen kaikkea: varaudu siihen, että asiakkaat etsivät sinua niistä kanavista, missä sattuvat juuri sillä hetkellä itse olemaan. Tärkeintä on kertoa, missä olet saatavilla!

Pelko yrityksen nimen hyväksikäytöstä somessa tai kilpailijoiden sabotaaseista eivät ole tätä päivää. Sen sijaan arkipäivää ovat tilanteet, joissa yrityksen nimi on sosiaalisessa mediassa käytössä 16-vuotiaalla espanjalaisella. Silloin voit kokeilla nimen päätteeksi fi- tai oy-loppua tilanteen mukaan.

Esimerkiksi:
@yritys ja @meidäntuote & @meidänpalvelu
@yritysoy ja @tuotefi

2. Mitä tehdään omalla porukalla ja millä rahalla?

Seuraavaksi kartoitetaan oman porukan – erityisesti myyntiporukan – tahtotila ja osaaminen. Kuka osaa ja mitä, kuka on aktiivinen somessa vapaa-ajallaan. Ennen kaikkea tsekataan, kenellä on intoa ja halua aktivoitua asiantuntijana verkossa, ottaa sosiaalinen media osaksi arkipäivää.

Sosiaalisen median tiimi_Miten sosiaalisessa mediassa kannattaa aloittaa_sosiaalisen median suunnitelma_siliaoy

Toinen porukka, joka pitää saada keskusteluun mukaan on tuotekehityksen jengi. Heidän pitää olla kärjessä, mielellään edestä johtaen. Heidän tulee nivoa nykyiset ja tulevat palvelut puhumaan somea.

Kokoontukaa yhteen ja käykää läpi asiakkaan polkua juuri teidän sisältöjenne ja palvelujenne parissa. Piirtäkää polku paperille. Pohtikaa, missä markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheessa asiakas kohtaa tilanteen, jossa hän joko tulee palvelluksi tai haluaisi tulla palvelluksi oman sosiaalisen median kanavansa äärellä.Missä tapahtuvat haut, tsekkaukset, lisätietojen etsiminen?

”Kyllä, heillä on Facebook-sivu ja myyjänkin profiilin löysin LinkedInistä.”, huomaa asiakas.

Pohtikaa sen jälkeen, mitä pitää tehdä, jotta asiakaskokemus olisi hyvä. Mitä kokemuksia haluatte tarjota asiakkaalle sosiaalisessa mediassa? Mitä meillä on omasta takaa, missä tarvitsemme apua ja missä koulutusta?

Budjetti
Lohkaiskaa rohkeasti vuoden markkinointibudjetista 30 prosenttia sosiaalisen median tarpeisiin, maksettuun mainontaan, kuvien ostoon, koulutukseen ja ostopalveluihin. Jos markkinointibudjettia ei ole, lähtekää siitä, että puolet tekemisestä profiloidaan seuraavan puolen vuoden ajan sosiaaliseen mediaan.

Ja nyt jos joku kysyy tulosten tai tehojen perään, pitää ottaa pää pois pensaasta. Siellä on oltava, missä suurin osa tietokoneella vietetystä ajasta vietetään.

Tiimi
Muodostakaa yrityksen oma sosiaalisen median tiimi, 2-4 hlön vastuuporukka, joista yksi johtaa tekemistä ja vastaa siitä. Jos markkinointivastaavasta ei ole tähän, siirtäkää hänet muihin hommiin!

3. Tekemiselle lupa ja pelisäännöt

Mista sosiaalisessa mediassa kannattaa aloittaa_sosiaalisen median tiimi_pelisaannot

Pelisäännöt ovat kuin urheilujoukkueen säännöt. Tänne on tultu pelaamaan, tavoitteena voitto. Häviö kuuluu kuvioon ja se käsitellään porukalla. Lajin säännöillä pelataan toisia kunnioittaen, omaa pelitapaa noudattaen. Jokainen pelaa omaa ennaltasovittua pelipaikkaa ja meidän jengiä johtaa joukkueenjohtaja. Ja me annetaan paikalle tulleelle yleisölle vastinetta lippurahoille.

Toisin sanoen sovitaan, että sosiaalinen media on työhön kuuluvaa ja sovitaan ne pelisäännöt, joiden rajoissa viestitään. Sen sijaan, että pelisääntöihin kirjataan ”Palvelemme asiakasta” kannattaa pelisäännöt kirjata kysymysmuotoon, esim. ”Palveleeko julkaisemani sisältö asiakasta?” Näin pelisäännöt toimivat myös arjessa, niihin voi palata ja tukeutua tekemisessä.

4. Kanavavalinnat

Valinnat tuntuvat olevan se vaikein osuus. Tosiassa se on kuitenkin kaikista helpoin vaihe aloittamisessa. Mennään niihin kanaviin, missä asiakkaat ovat. Suomalaiset yli 25-vuotiaat ovat Facebookissa, yritykset profiloituvat LinkedInissä. Jos yhtään ollaan visuaalisuuteen kallellaan tai kuvien varassa, otetaan Instagram mukaan tekemiseen.

Valitaanko aktiiviseksi kanavaksi yritys vai tuote, vai keskitytäänkö henkilökohtaisten sosiaalisen median preesensien kehittämiseen?

Kumpaa se asiakas etsii? Yritystä vai jotain Niemistä?
Vastaus: Yritystä.

Kumpaa me myydään, yritystä vai tuotetta?
Vastaus: Sinä tiedät.

Entäs ne henkilökohtaiset tilit?
Vastaus: Jos teet myyntiä, aktivoidu. Jos myyt asiantuntemusta, aktivoidu.

5. Sisällöntuotannon aloittaminen ja 50 ensimmäistä julkaisua

Miten sosiaalinen media toimii_aloittaminen_kanavien avaaminen_siliaoy

Valitkaa yrityksellenne kaksi kanavaa joissa aktivoidutte.
B2B: Facebook & LinkedIn
B2C: Facebook & Instagram

 

Kertokaa ensimmäisessä 25 julkaisussa teidän tarinanne.
Jakakaa siis yrityksenne tarina 25 osaan: postailkaa teistä, tekemisestänne, omasta jengistänne, palvelustanne, tuotteestanne ja ennen kaikkea siitä, miksi olette olemassa. Jakakaa toiveet, tavoitteet ja haasteet.

Kuvitelkaa, että ensimmäiset 25 postausta selaamalla kuka tahansa sosiaalisen median sisältönne tavoittanut voisi kertoa teistä, ketä olette ja mitä teette, millainen meno teillä on ja miksi olette olemassa. Kirjoittakaa kuin parhaille kavereille. Se kertoo hyvin, osaako 5 lähintä kaveriasi kertoa juuri sinun yrityksestäsi ja sinun tarinastasi.

Ostakaa näistä kahdestakymmenestä viidestä julkaisusta viidelle maksettua mainontaa. Sisällyttäkää näihin julkaisuihin selkeä kutsu seuraamaan juuri teitä.

Sen jälkeen tulee 25 syväkyykkyä eli armoton palvelu.
Antakaa, jakajaa, osallistukaa, tukekaa, palvelkaa 25 julkaisun verran. Ammattiartikkeleiden jakaminen, vinkkien listaaminen, rohkaisu, kannustus, kehuminen. Se on se myyntipalaverin hurmaamisvaihe, missä jokainen vastaanottaja kokee tulleensa ymmärretyksi ja palvelluksi.

Ostakaa näistä julkaisuista viidelle maksettua mainontaa, jossa on selkeä kutsu tulla seuraamaan juuri teitä.

Julkaiskaa vähintään 3 krt viikossa, mielellään päivittäin. Muistakaa, että ylikuormitusta tai tuputtamisen kokemusta ei tule. Kanavien algoritmin osaavat säädellä postausten näkymistä seuraajienne tileillä. Paitsi, jos he tykkäävät joka ikisestä.

Se on yhteensä 50 postausta ja sillä on päästy jo hyvin liikkeelle. Sen jälkeen teillä pitäisi olla tuntuma tekemiseen ja voitte siirtyä sisältömixiin. Mixin kaava on 4:2:1. Neljä sisältöä muista, toimialalta, omasta kaupungista, asiakkaiden elinpiiristä. Kaksi sisältöä omasta opista: siitä mihin uskotte ja minkä takia taistelette. Yhden kerran voitte jakaa omaa tuotetta esittelevän sisällön, tuotekuvan tai ominaisuutta esittelevän sisällön, ns. markkinoinnillisen sisällön.

6. Pysähtykää, miettikää, kysykää

Mista sosiaalisessa mediassa kannattaa aloittaa_analysointi_silia oy

Tunnustelkaa tämän 50 rypistyksen jälkeen, miltä tuntuu. Löytyikö meidän ääni, olemmeko saaneet palautetta, ovatko asiakkaat klikanneet itsensä seuraajiksi? Pohtikaa, missä onnistuimme ja miltä tuntuu. Tutustukaa analytiikkaan, asettakaa tavoitteita.

Tässä vaiheessa aletaan olla jo aika lähellä sitä tärkeintä: vuorovaikutusta verkossa. Mitä se on ja miten me haluamme vaikuttaa?

Asettakaa seuraavaksi tavoitteeksi vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa. Kysykää, jakakaa, haastakaa. Etsikää oman alan aktiivisimmat ryhmät tai perustakaa oma, jossa voitte keskustella sekä kollegoiden että asiakkaiden kanssa.

7. Osaajan oma ääni – minä somessa?

Asiantuntija sosiaalisessa mediassa_Miten sosiaalisessa mediassa kannattaa aloittaa_silia oy

Jokainen meistä on sosiaalisessa mediassa oman alansa osaaja. Olethan töissäsi osaaja, homman hoitaja ja siitä sinulle maksetaan.

Millainen myyjä tai asiantuntija saapuu seurueeseen, kun sinä tulet paikalle?

Kuvittele tilanne, jossa on sekä kolleegoitasi että asiakkaitasi? Arvioida, mihin kuvaukseen he yhdessä sinusta päätyisivät, minkä määritelmän sekä kollegasi että asiakkaasi sinusta tekisivät? Olisitko tiukan analyttinen, edelläkävijä, ylitsevertainen ammattilainen, turvaa ja tukea tuova ammattilainen, positiivinen innostuja vai selkeä haastaja? Mikä olisi se paras ja positiivisin määritelmä sinusta, jonka nämä ryhmät voisivat sinulle antaa? Valitse se, ja ota se tone of voiceksi: sävyksesi, ääneksesi.

Listaa itsellesi kolme tukikysymystä, joihin voit palata kun julkaiseminen arveluttaa. Myyjä voi esimerkiksi kysyä postaukseltaan: Saako julkaisustani heti selvää, mitä tarkoitan? Tarjoanko asiakkailleni arvoa heidän työhönsä? Palvelenko uusia asiakkaita?

Valitse ne kanavat, jotka sinusta tuntuvat mukaville – sekä aina LinkedIn. Tsekkaa siellä oma profiili kuntoon ja klikkaa uudet kontaktit verkostoosi siinä samalla kun syötät ne CRM:n. Jos puhelin pyörii aktiivisesti kädessä, kokeile Twitteria. Aktiivinen keskustelu ja vuorovaikutus onnistuu hyvin Twitterissä. Jos työskentelet KV-bisneksessa, tarkastele kanavia ja asioita tarkemmin, nämä vinkit eivät ole yksi yhteen sen kanssa.

8. Lopuksi

Miten sosiaalisessa mediassa kannattaa aloittaa_ananas_silia oy_asiantuntija sosiaalisessa mediassa

Sukeltakaa suljettuun someen. Menkää sinne, missä keskustellaan. Menkää sinne omilla kasvoilla ja henkilökohtaisin profiilein, jos mahdollista.

kamarikouluttaa