Manuaalisten alkuperätodistusten myöntäminen loppuu 1.10.2021

Kauppakamarit myöntävät Euroopan Unionin yleisiä alkuperätodistuksia lokakuun alusta lähtien ainoastaan vientiasiakirjat.fi -palvelun kautta. Asiakkaita, jotka vielä hakevat todistuksia manuaalisesti, pyydetään rekisteröitymään vientiasiakirjat-palveluun ja hakemaan todistukset palvelun kautta. Käyttämättömät manuaaliset lomakkeet pyydetään tuhomaan.

Tarkennuksena, luovumme siis manuaalilomakkeista, jotka ovat kolmiosaisia (viimeinen on vaaleanpunainen kappale).

 

Palveluun rekisteröidytään tästä. Lisätietoja palvelusta saa omasta kauppakamarista.

The issuance of manual Certificates of Origin will end on 1st of October

 

From the beginning of October, Chambers of Commerce will issue European union non-preferential Certificates of Origin only through electronic export document service vientiasiakirjat.fi. Customers that are still applying manual Certificates are requested to register and apply Certificates online. Unused manual forms shall be destroyed.

 

Please sign-up here. More information from your Chamber of Commerce.

 

Utfärdandet av manuella ursprungscertifikat upphör 1.10.2021

 

Från och med början av oktober kommer handelskamrarna att utfärda Europeiska unionens allmänna ursprungscertifikat endast via tjänsten för utrikesdokument vientiasiakirjat.fi. Kunder som ännu ansöker om certifikat manuellt ombeds registrera sig i tjänsten och ansöka om certfikaten online. Oanvända manuella blanketter ska förstöras.

 

Du kan registrera dig i tjänsten här. Mer information om tjänsten fås från den egna handelskammaren.