Maakunnan talousnäkymistä

Suomen Yrittäjien ja Finnveran julkaisema PK-yritysbarometri 1/2021 näyttää Etelä-Pohjanmaan osalta varsin synkkiä ja huolestuttavia lukuja. Yleinen suhdannenäkymien saldoluku on maakunnassamme koko Suomen heikoin eli –10 (valtakunnallisesti luku vaihtelee välillä -10… +9). Saldoluvun +9 on saavuttanut pohjoinen naapurimme Keski-Pohjanmaa ja hyvänä kakkosena lukemalla +8 on eteläinen naapurimme Pirkanmaa. Yksi selitys omaan “jumbosijaamme” voi olla maakuntamme perinteinen jälkisyklisyys, mikä tarkoittaa, että yleisessä taloustilanteessa niin nousut kuin laskutkin heijastuvat Etelä-Pohjanmaalle hieman muuta maata hitaammin. Toivotaan, että näin on tälläkin kertaa ja tuo saldoluku alkaa kääntyä kohti plussaa kevään edetessä.

Toinen, ehkä jopa huolestuttavampi mittari on yritysten investointihalukkuutta mittaava saldoluku, joka koko valtakunnassa on kaikkien toimialojen keskiarvona –13. Vähäiset investointihalut ja –tarpeet kertovat ennen muuta yritysten varovaisuudesta ja epävarmuudesta tulevan talouskehityksen suhteen. Monet valmistavan teollisuuden yritykset ovat eri selvityksissä ja vapaamuotoisissa keskusteluissa kertoneet, että tilauskannat ovat kyllä pikkuhiljaa kasvaneet, mutta tilauskirjat ovat edelleen kovin ohuita eikä jatkuvuutta voi ennustaa juurikaan loppukevättä tai ensi kesää pidemmälle. Tämä heijastuu ilman muuta myös yritysten investointisuunnitelmiin.

Täytyy toivoa, että koronan aiheuttama taloudellinen taantuma alkaisi vähitellen myös reaalimaailmassa väistyä ja yritysten odotukset tilanteen paranemisesta alkaisivat toteutua. Lähimmät kuukaudet ovat varmasti ratkaisevia niin yleisen mielialan kuin talouden kehityksenkin osalta.

Pertti Kinnunen
toimitusjohtaja