Lisää vientiyrityksiä

EK:n tuore tutkimus kertoo iloisia uutisia: vientiyritysten määrä on Suomessa kasvanut viimeisen vuoden aikana 18.000:sta lähes 23.000:een. Vienti on muutenkin selvästi piristynyt aivan viime kuukausina. Osittain hyviä lukuja selittää viime vuoden todella matala lähtötaso, mutta joka tapauksessa parempaa kohti ollaan menossa. Toki matkaa vuoden 2019 kaikkien aikojen ennätykseen eli 25.000:een vientiyritykseen vielä on, mutta suunta on joka tapauksessa oikea.

Etelä-Pohjanmaan osalta meillä ei valitettavasti ole käytettävissä tarkkoja lukuja. Väkilukumme on koko Suomen väestöstä noin 3,5 prosenttia, yritystemme määrä on todennäköisesti tätä suhdelukua suurempi, olisiko luokkaa 4 tai jopa 4,5 prosenttia koko Suomen yrityskannasta? Neljän prosentin osuus tuosta koko Suomen vientiyrityskannasta tarkoittaisi peräti 920 vientiyritystä, mikä taitaa kyllä olla aivan liian iso luku.

Olisiko se kuitenkin sopivan kunnianhimoinen tavoite? Voisiko Etelä-Pohjanmaan vahva yrityskanta ja pohjalainen yrittäjähenki tuottaa niin paljon lisää menestyviä vientiyrityksiä, että nousisimme tällä mittarilla valtakunnan keskiarvoon tai jopa sen yli? Suoraa vientiä meillä on perinteisesti ollut suhteellisen vähän ja sillä mittarilla mitattuina sijoitumme valtakunnan tilastoissa häntäpäähän, yhdessä Etelä-Savon ja Kainuun kanssa. Monesti mainitaan, että suoran viennin sijasta alueemme yritykset harjoittavat paljonkin epäsuoraa vientiä toimiessaan suomalaisten suurten vientiyritysten alihankkijoina ja osatoimittajina. Olisiko tässä osaamisessa potentiaalia myös suoran viennin kasvattamisen näkökulmasta? Jos alihankintaosaamisemme kelpaa suomalaisille maailmanluokan viejille, miksi se ei voisi kelvata myös ulkomaalaisille päämiehille?

Aivan viime aikoina on käynnistetty joitakin yritysryhmähankkeita, jotka tähtäävät muutaman toisiaan täydentävän yrityksen yhteisiin vientimenestyksiin mm. kovassa vauhdissa olevilla Ruotsin markkinoilla. Ruotsilla on resursseja ja tahtoa tehdä lähimpien parin vuosikymmenen ajan merkittäviä investointeja ja muita satsauksia eri puolille maata ja näissä projekteissa olisi varmasti tarvetta ja kiinnostusta myös eteläpohjalaiselle osaamiselle. Olisiko näistä mahdollisuuksista otettava laajemminkin kaikki hyöty irti?

Pertti Kinnunen
Toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

EK, vienti, yritysryhmähanke