KUTSU syyskokoukseen – esityslista

Lue lisää ja ilmoittaudu
Emme tulosta esityslistoja mukaan. Ilmoittautuneille toimitamme esityslistan (pdf) saapumisohjeen mukana.

ESITYSLISTA

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2017

Aika: Tiistai 14. marraskuuta 2017 klo 14.00
Paikka: Ravintola Vanha Asema, Kurikka
Läsnä: Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsenet

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty sähköpostitse maanantaina 3. marraskuuta 2017.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin sääntöjen 5 §:n mukaan kauppakamarin syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä viimeistään joulukuun kuluessa.

Sääntöjen 5 §:n mukaan syyskokouksessa 1) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle, 2) valitaan kauppakamarin puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa sekä hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi, 3) päätetään kauppakamarin valiokuntarakenteesta ja valitaan valiokuntien jäsenet, 4) valitaan kauppakamarin edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi, 5) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa, joiden on oltava kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia, 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätös:

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Syyskokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

4. Kauppakamarin vaikuttamis- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 vahvistaminen

Liite 1: Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin vaikuttamis- ja toimintasuunnitelma 2018

Esitys: Syyskokous vahvistaa Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin vaikuttamis- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 oheisen liitteen mukaisesti (liite 1).

Päätös:

5. Kauppakamarin jäsenmaksuperusteiden vahvistaminen vuodelle 2018

Toimintasuunnitelman liitteessä 1 on hallituksen esitys vuoden 2018 jäsenmaksuperusteiksi (Toimintasuunnitelman liite 1).

Esitys: Syyskokous vahvistaa, että kauppakamarin jäsenmaksuperusteet vuonna 2018 ovat toimintasuunnitelman liitteen 1 esityksen mukaiset.

Päätös:

6. Kauppakamarin talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018

Toimintasuunnitelman liite 2: Kauppakamarin talousarvio vuodelle 2018

Esitys: Syyskokous vahvistaa Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin talousarvion vuodelle 2018 toimintasuunnitelman liitteen 2 mukaisesti.

Päätös:

7. Kauppakamarin puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan valinta vuodeksi 2018

Kauppakamarin puheenjohtajistossa ovat vuonna 2017 olleet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä, Alajärvi
I varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tuomas Hilakari, Kauhajoki
II varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Johanna Ratia, Kauhava
III varapuheenjohtaja, toimialajohtaja Juhamatti Aronen, Seinäjoki

Esitys: Kauppakamarin nimitysvaliokunta, jonka muodostavat kauppakamarin valiokuntien puheenjohtajat, on kokoontunut tiistaina 10.10.2017 ja esittää, että syyskokous valitsee kauppakamarin puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa vuodeksi 2018 seuraavasti:

Puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä, Alajärvi
I varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Johanna Ratia, Kauhava
II varapuheenjohtaja toimialajohtaja Juhamatti Aronen, Seinäjoki
III varapuheenjohtaja, elinkeinojohtaja Olli Forstén, Kauhajoki

Päätös:

8. Kauppakamarin hallituksen jäsenten valinta vuodeksi 2018

Kauppakamarin hallituksen jäseniä ovat vuonna 2017 olleet seuraavat henkilöt:

Olli Forstén, Kauhajoki
Mikko Isoniemi, Seinäjoki
Juhani Haapaniemi, Ähtäri
Pekka Himanka, Ylistaro
Vesa Koivunen, Alajärvi
Tony Leikas, Kauhajoki
Reija Lepola, Seinäjoki
Lauri Lindholm, Seinäjoki
Ari Ollikkala, Teuva
Hannu Suni, Soini

Esitys: Kauppakamarin nimitysvaliokunta esittää, että syyskokous valitsee kauppakamarin hallituksen jäseniksi vuodeksi 2018 seuraavat henkilöt:

Mikko Isoniemi, Seinäjoki
Vesa Koivunen, Alajärvi
Tony Leikas, Kauhajoki
Reija Lepola, Seinäjoki
Lauri Lindholm, Seinäjoki
Titta Luoma-Kohtala, Seinäjoki (uusi)
Juha Palonen, Teuva (uusi)
Annika Puro-Aho, Kauhava (uusi)
Hannu Suni, Soini
Jussi Töyrylä, Kuortane (uusi)

Päätös:

9. Kauppakamarin valiokuntarakenteen vahvistaminen ja valiokuntien jäsenten valinta vuodeksi 2018

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin sääntöjen 5 §:n mukaan kauppakamarin syyskokous päättää kauppakamarin valiokuntarakenteesta ja valitsee valiokuntien jäsenet. Valiokunnat valitaan vuodeksi kerrallaan. Valiokuntien jäsenmäärä on vähintään 12 puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Kukin valiokunta suunnittelee itse toimintansa. Kauppakamarin johtosäännön mukaan valiokuntien päätökset on alistettava hallituksen käsiteltäviksi, kuitenkin siten, että valiokunnat voivat itsenäisesti ratkaista kiireellisesti hoidettavia asioita, jotka eivät läheisesti koske koko kauppakamaria.

Esitys: Syyskokous vahvistaa valiokuntarakenteen ja valitsee Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin valiokuntien jäsenet vuodeksi 2018 oheisen liitteen mukaisesti (liite 2).

Päätös:

10. Kauppakamarin edustajien valinta Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan vuodeksi 2018

Keskuskauppakamarin sääntöjen 5 §:n mukaan kauppakamarin valitsemien edustajien lukumäärä Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa määräytyy kunkin kauppakamarin edellisen vuodenvaihteen jäsenten lukumäärän suhteessa. Jäseniksi luetaan tässä pykälässä elinkeinotoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja sekä elinkeinotoimintaa edistävä rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Kukin kauppakamari nimeää Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan neljä edustajaa 200 ensimmäistä jäsentä kohti sekä yhden edustajan kutakin seuraavaa alkavaa 200 jäsentä kohti.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin edustajina Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa ovat vuonna 2017 olleet seuraavat seitsemän henkilöä:

Toimialajohtaja Juhamatti Aronen, Seinäjoki
Toimitusjohtaja Olli Forstén, Kauhajoki
Toimitusjohtaja Tuomas Hilakari, Kauhajoki
Toimitusjohtaja Tony Leikas, Kauhajoki
Johtaja Reija Lepola, Seinäjoki
Hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä, Alajärvi
Toimitusjohtaja Johanna Ratia, Kauhava

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin edustajien määrä Keskuskauppakamarin valtuus-kunnassa on vuonna 2018 seitsemän jäsentä.

Esitys: Kauppakamarin Nimitysvaliokunta esittää, että syyskokous valitsee Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin seitsemän edusta­jaa Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan vuodeksi 2018 seuraavasti:

Toimialajohtaja Juhamatti Aronen, Seinäjoki
Toimitusjohtaja Olli Forstén, Kauhajoki
Toimitusjohtaja Tony Leikas, Kauhajoki
Johtaja Reija Lepola, Seinäjoki
Hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä, Alajärvi
Toimitusjohtaja Johanna Ratia, Kauhava
Toimitusjohtaja Hannu Suni, Soini (uusi)

Päätös:

11. Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta vuodeksi 2018

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin sääntöjen mukaan kauppakamarin syyskokouksessa valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi vara-tilintarkastajaa, joiden on oltava kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin tilintarkastajat ovat kuluvana vuonna (tarkastavat vuoden 2017 tilinpäätöksen):

KHT Jouko Metsä-Ketelä, Seinäjoki
KHT Tatu Huhtala, Seinäjoki

Varatilintarkastajat
HTM Jari Haukkala, Seinäjoki
HTM Markku Salmenkangas, Seinäjoki

Esitys: Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on syksyllä 2017 kilpailuttanut tilintarkastuksensa ja kyseisen kilpailutuksen perusteella esittää, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan KHT Tatu Huhtala (Ernst &Young) ja HTM Markku Salmenkangas (Accountor Oy) sekä varatilintarkastajiksi KHT Mikko Sillanpää (KPMG) ja KHT Riitta Ulvinen (PwC).

Päätös:

12. Käsitellään muut mahdolliset asiat

13. Kokouksen päättäminen