Koronapassi saa vankkaa kannatusta eteläpohjalaisissa yrityksissä

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsenistöllään teettämä kysely osoittaa koronapassin käyttöönoton vahvaa kannatusta. Lähes 79 prosenttia vastanneista ottaisi koronapassin käyttöön. 10 prosenttia vastanneista ei osannut sanoa kantaansa.

Eniten vastauksia saatiin teollisuutta, tukku- ja vähittäiskauppaa ja muuta palvelusektoria edustavilta yrityksiltä.

Yrityksistä 54 prosenttia näkee koronapassista olevan hyötyä edustamansa yrityksen liiketoiminnalle. Hyötyjä koronapassista ei koe saavansa 31 prosenttia yrityksistä ja 14 prosenttia vastanneista ei osannut sanoa. Koronapassin käyttöönoton hyvinä puolina nähdään yhteiskunnan avaaminen, vapaampi liikkuvuus liike-elämässä sekä messujen ja tapahtumien järjestämisen. Lisäksi koronapassi vapauttaisi yritysten sisäistä toimintaa. Osaan toimialoja koronapassi ei vaikuttaisi suoraan, liiketoiminnan keskittyessä verkkoon ja etäyhteyksin toimimiseen. Rokotustahtiin yritykset toivovat vauhtia sekä valtion taholta vahvempaa rokotusmyönteistä viestintää.

”Viesti on varsin selvä, jos lähes 80% yrityksistä olisi valmis ottamaan koronapassin käyttöön. Huomionarvoista tässä on se, että yritysjohtajat eivät ajattele näin vain oman bisneksensä näkökulmasta, vaan ennen muuta työntekijöidensä turvallisuuden ja yhteiskunnan avautumisen näkökulmasta”, Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen toteaa.

Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Juhamatti Arosen mukaan kaikkien apuvälineiden kuten koronapassin käyttöönottoa tulee edistää mahdollisimman ripeästi.  ”Yhteiskuntaa on pystyttävä avaamaan uudelleen sekä tapahtuma- ja kulttuuripuolta käynnistettyä”, hän summaa.

 

Lisätiedot ja kommentit: toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari. Puh. 040 534 08 75.

jäsenkysely, Korona, koronapassi, yritykset