Kauppakamarit: Suomen kilpailukyvyn parantaminen edellyttää merkittäviä panostuksia liikenneverkkoon

Tiedote
11.3.2019

Jotta menestymme globaalissa kilpailussa, on Suomen maantieteellisestä sijainnista aiheutuvaa kilpailukykyhaittaa kompensoitava liikennejärjestelmän pitkäjänteisellä kehittämisellä.

Kahdeksan kauppakamaria teetti selvityksen liikenteen ja logistiikan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle. WSP Finland Oy:n tuottamasta raportista käy ilmi, että toimivat liikenneverkot ovat strateginen menestystekijä. Suomella on maantieteellisestä sijainnistaan johtuva selvä takamatka esimerkiksi Keski-Eurooppaan. Puutteellinen liikenneverkko ja häiriöt kuljetusketjuissa lisäävät tätä takamatkaa.

”Toimitusvarmuus on ykkösasia. Meillä on kilpailukykyhaitta esimerkiksi Ruotsiin ja Tanskaan verrattuna. Elinkeinoelämä käyttää eri kuljetusmuotoja ja liikenneverkkoja kotimarkkinoilla ja kansainvälisessä liiketoiminnassa. Mikäli elintila kapenee, voi tuotanto siirtyä kilpailijamaihin”, sanoo johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy:sta.

”Etelä-Pohjanmaan yrityksille toimivat liikenneyhteydet ja hyväkuntoiset tiet ovat elinehto”, toteaa Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen. ”Alueemme tiestön ylläpitoon osoitettavat määrärahat ovat kuitenkin laskusuunnassa. Tämä rahoitus olisi välittömästi nostettava takaisin vuosien 2016 ja 2017 tasolle eli vähintään 15 miljoonaan euroon per vuosi, jotta korjausvelkaa päästäisiin kunnolla lyhentämään. Tämä on puhtaasti poliittinen päätös, jonka toivoisin alueemme tulevien kansanedustajien tekevän ensi töikseen”.

Kauppakamarit vaativat, että liikenneverkkoon panostetaan aiempaa enemmän ja että uusia rahoitusmalleja otetaan aktiivisesti käyttöön. Liikennesektorin rahoitusta ei 2020-luvulla voi jättää valtion budjetin varaan, jolloin korjaus- ja investointivelka vain kasvaisivat. 12-vuotisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tulee saada pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta liikenneverkon kehittämiseen.

”Suomen teollisuus vie vuosittain 60 miljardin euron edestä tavaraa maailmanmarkkinoille. Liikenneverkon rahoitustaso on siihen nähden varsin pieni. Lisäksi toimivasta liikenneverkosta hyötyisivät tietysti kotimarkkinat ja työvoiman liikkuvuus”, muistuttaa Mäntynen.

Hoitamalla korjaus- ja investointivelka liikenneverkko tulee palauttaa sellaiseen tilaan, että se palvelee luotettavasti elinkeinoelämän tarpeita Suomen kilpailukykyä vahvistaen.

Liikenneverkon merkitys teollisuudelle ja kaupalle sekä Suomen kilpailukyvylle on suuri. Satamat ja meriväylät, raide- ja maantieverkko sekä lentoliikenne muodostavat perustan logistiikan, kaupan ja teollisuuden toimitusketjuille. Toimivat väylät paitsi vähentävät elinkeinoelämän kustannuksia myös pienentävät liikenteen päästöjä.

 

Lisätietoja:

Jorma Mäntynen, johtaja, professori, WSP Finland Oy, p. 040 620 4583.

Toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, p. 040 5340 875

Liikenneverkko, tiedote