Kauppakamarikysely: Yritysten luottamus hallituksen kykyyn hoitaa sekä koronaepidemiaa että sen aiheuttamaa talouskriisiä laskenut rajusti toukokuusta

Suomalaisten yritysten näkemys hallituksen kyvystä hoitaa sekä koronaepidemiaa että sen aiheuttamaa talouskriisiä on laskenut selvästi toukokuusta. Kauppakamarien tuoreen kyselyn mukaan 67 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on sitä mieltä, että hallitus on hoitanut erittäin tai melko huonosti koronan aiheuttamaa talouskriisiä. Toukokuussa vastaava luku oli 55 prosenttia. Vielä suurempi muutos negatiiviseen suuntaan on yritysten mielestä hallituksen kyvyssä hoitaa koronaepidemiaa. Yli kolmasosa, 34 prosenttia kokee, että hallitus on epäonnistunut epidemiankin hoidossa. Toukokuussa tätä mieltä oli 13 prosenttia yrityksistä.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Roni Rekomaa.

 

Kyselyyn vastasi lähes 3000 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen. Vastanneista kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput olivat työnantajayrityksiä.

”Yritykset kokivat jo toukokuussa, että hallitus ei ole kyennyt hoitamaan talouskriisiä toivotulla tavalla. Tyytymättömien osuus on vain lisääntynyt syksyn myötä. Vielä isompi muutos on tapahtunut yleisellä tasolla koronaepidemian hoidossa. Epidemian hoidossakin on menty yritysten mielestä selvästi heikompaan suuntaan”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemi muistuttaa, että kun yrityksillä menee huonosti, koko Suomella ja suomalaisilla menee huonosti.

”Työpaikat, josta ihmiset saavat toimeentulonsa, ovat yrityksissä. Jos niiden toimintaedellytyksiä rajoitetaan sen takia, ettei hallitus ole kyennyt valmistautumaan kesän aikana toiseen aaltoon, niin se on todella surullista ja erittäin huolestuttavaa,” Romakkaniemi sanoo.

Kyselystä selviää, että yritysten tunnelmat työntekijöiden ja liikevaihdon suhteen ovat pysyneet muuttumattomana syksyn aikana.

”Liikevaihdon tai henkilöstön määrän suhteen ei ole nähtävissä merkittävää muutosta syyskuuhun verrattuna. Edelleen kolme neljästä yrityksestä vastaa, että koronavirusepidemia on vaikuttanut negatiivisesti. Samoin kolme neljästä odottaa liikevaihdon vähenevän seuraavan kahden kuukauden aikana”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Vastaajayrityksistä 44 prosenttia on joutunut turvautumaan lomautuksiin tai irtisanomisiin ja 43 prosenttia arvioi joutuvansa sopeuttamaan henkilökunnan määrää seuraavan kahden kuukauden aikana. Etelä-Pohjanmaalla henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän ennallaan tai kasvavan n. 49% vastaajayrityksistä, kun taas Pohjanmaalla vastaava lukema on lähes 60%.

”Syksyn osalta on näköpiirissä suuria riskejä. Maailmantalous sakkaa, vaikka suuret elvytysprojektit ympäri maailmaa lisäävätkin kokonaiskysyntää. Samaan aikaan kotimaassa yritykset pelkäävät kustannuskilpailukykynsä puolesta, toimipisteet joutuvat sopeuttamaan tai peräti lopettamaan toimintaansa, toisaalla lakkoillaan ja pääministerin signaalit elinkeinoelämän suuntaan ovat huolta herättäviä,” Kotamäki sanoo.

”Vaikka ensimmäiset puoli vuotta koronakriisiä on sujunut kansainvälisesti vertaillen ihan hyvin, niin ei tässä kuivilla olla. Paikallista sopimista tarvittaisiin nyt enemmän kuin koskaan,” Kotamäki sanoo.

Toiveeksi hallituksen toimenpidelistalle 64% eteläpohjalaisista yrityksistä nosti kärkipäähän työvoimakustannusten alentamisen ansiotuloverotuksen ja/tai palkkamaltin keinoin, kun taas vastaavasti Pohjanmaalla samaa mieltä oli 50% vastanneista. Yllätyksellistä kyselyn tuloksissa on eteläpohjalaisten vastaajien näkemys kasvomaskeista. Arvioitaessa, mikä olisi haitallisin hallituksen määräämä rajoitus yrityksille, kasvomaskien pakollisen käytön julkisessa liikenteessä ja julkisilla paikoilla pidettiin Etelä-Pohjanmaalla yli kaksi kertaa haitallisempana kuin muualla.

Kauppakamarien kysely tehtiin 8.10.2020. Kyselyyn vastasi 2929 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6 ja 2.9.

Liite: Kyselyn taustatiedot ja tulokset

Lisätiedot: Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari. Puh. 040 534 0875.

koronaepidemia, kysely, yritykset