Kauppakamarien kysely: Kolmasosa yrityksistä pelkää konkurssia

Lähes kolmasosa kauppakamarien kyselyyn vastanneista 4000:sta yrityksestä kokee, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Yli puolet yrityksistä kertoo, että lomautukset tai irtisanomiset ovat todennäköisiä seuraavan kahden kuukauden aikana.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Roni Rekomaa.

Kyselyn mukaan kauppakamarien jäsenyrityksistä hieman yli 30 prosenttia sanoo, että yrityksen konkurssin riski on noussut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Valtaosa kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, että lomautuksia ja irtisanomisia on odotettavissa seuraavan kahden kuukauden aikana. Liki neljännes vastanneista on jo kutsunut yt-neuvottelut koolle tai antanut lomautusvaroituksen. 

”Kyselystä käy selväksi, että koronavirusshokki ravistelee koko yrityskenttää. Tilanne on hyvin vakava ja vaatii nopeita vastauksia ja järeitä toimia hallitukselta, jos haluamme pitää kiinni työpaikoista”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo. 

Yli puolet kauppakamarien jäsenyrityksistä vastaa, että koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon jo nyt negatiivisesti. Yritysten odotukset ovat vielä tätäkin synkemmät, sillä yli 90 prosenttia odottaa negatiivisten vaikutusten realisoituvan seuraavan kahden kuukauden aikana. 

”Tässä vaiheessa on jo selvää, että kysynnän pudotuksen takia yritysten on pakko sopeuttaa kustannuksiaan tai konkurssiaallolta ja sitä myöten työttömien määrän jyrkältä kasvulta ei vältytä”, Romakkaniemi sanoo.

Etelä-Pohjanmaan alueella kyselyyn vastanneista yrityksistä yli 25% ilmoitti käynnistäneensä YT-neuvotteluprosessin tai antaneensa lomautusvaroituksen. Yli 34% vastanneista arvioi koronavirusepidemian johtavan lomautuksiin tai irtisanomisiin alle 10 hengen verran ja yli 16% ilmoitti odottavansa yli 10 henkeä koskevia lomautuksia tai irtisanomisia. Konkurssiriskin arvioi kasvaneen 30% vastanneista yrityksistä Etelä-Pohjanmaalla, mikä herätti huolta Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnusessa. “Kevään talousnäkymät olivat hieman huolestuttavat jo ennen tätä koronaepidemiaa, joten tätä ei todellakaan olisi kaivattu”, Kinnunen toteaa. “Toivottavasti valtiovalta käynnistää nopeasti toimet, joilla yritysten kassakriisi ja konkurssit onnistutaan välttämään. Kauppakamarit ovat esittäneet, että yritysten on saatava lykätä viranomaismaksujen, verojen ja muiden tilitysten maksamista 6 kuukauden verran pelkällä ilmoitusmenettelyllä. Valtiovalta on ainakin toistaiseksi lähtenyt siitä, että lykkäykset perustuisivat yritysten hakemuksiin, mutta niiden laatimiseen ja käsittelyyn ei nyt ole aikaa eikä resurssejakaan. Pois turha byrokratia tässä tilanteessa”, Kinnunen jatkaa. “Ja vielä eräs pointti: investointeja, niin yksityisiä kuin julkisiakaan, ei missään tapauksessa pitäisi nyt jäädyttää tai lykätä, vaan pyrkiä pitämään pyörät pyörimässä ainakin jo käynnistyneiden töiden osalta”.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki on huolissaan Suomen markkinarakenteesta. 

”Suomen rakenteet eivät historian valossa ole olleet erityisen joustavia. Kriiseistä toipuminen on kestänyt pitkään. Siksi on nyt erityisen tärkeää, että onnistuisimme ehkäisemään ennalta yritysten konkurssit ja työttömyyden kohoamisen”, Kotamäki sanoo. Eteläpohjalaiset yritykset kaipaavat viranomaisilta joustoa ja riittäviä maksuaikoja veroihin ja viranomaismaksuihin. Tässä tilanteessa viesti kentältä on jäiden pistäminen hattuun ja jalat maahan. 

Kyselytutkimuksessa annettiin poikkeuksellisen paljon, yli 2000 avovastausta, jotka keskittyivät tarpeellisiksi koettuihin toimenpiteisiin. Romakkaniemen mukaan vastauksista välittyy yritysten huoli tästä hetkestä ja tulevaisuudesta.  

Yksi asia käy selväksi: hallituksen toistaiseksi linjaamat toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä. Tarvitaan lisää, jotta päästäisiin pahimman kriisin yli”, Romakkaniemi sanoo. 

Yritysten vastauksista nousee selvästi esiin huoli välittömän kysyntälaman yli pääsemisestä. Kyselyyn vastanneiden yritysten neljä välttämättömimmäksi katsomaa toimenpidettä ovat: 

  • Verojen ja työnantajamaksujen maksuaikoja on pidennettävä. 
  • Nopeat rahoitusinstrumentit kassakriisin varalle kaiken kokoisille yrityksille otettava käyttöön. 
  • Lomautukset ja yt-neuvottelut voitava panna nopeammin käytäntöön. 
  • Valtion pitää kantaa suurempi vastuu sairauspoissaoloista aiheutuvista kustannuksista. 

Keskuskauppakamari vaatii hallitukselta ripeitä lisätoimenpiteitä. 

Toimenpidelistalla tulisi olla muun muassa joustavuutta verotuksen ja vakuutusmaksujen tilitykseen sekä valtion suurempi rooli sairauspoissaolojen kustannuksista”vaatii Romakkaniemi. 

Liitteet:

Keskuskauppakamarin toimenpide-ehdotukset 

koronakyselytaustatiedotjatulokset (6)

Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille ja vastausaika oli 16.-17.3.2020. Vastauksia kertyi yli 3800, mikä on poikkeuksellisen paljon lyhyestä vastausajasta huolimatta. 

 

jäsenkysely, kauppakamari, Keskuskauppakamari, konkurssi, koronavirus, talousnäkymät, yritykset, YT