Kauppakamarien koulutuskysely kevät 2020

Etäkoulutukset toimii – läsnäolokoulutukset antavat osallistujille enemmän 

Kuluvan kevään aikana kauppakamarit ympäri maan ovat mukautuneet uuteen tilanteeseen. Koulutusten osalta on siirrytty sujuvasti tarjoamaan erilaisia webinaareja ja suoratoistokoulutuksia. Kesän kynnyksellä kauppakamarit kysyivät jäsenyrityksiltään muuttuneen tilanteen vaikutuksista tuleviin kouluttautumistarpeisiin.  Kysely toteutettiin valtakunnallisesti Suomen kauppakamareissa touko-kesäkuun vaihteessa. 

Kauppakamareiden koulutuskyselyn tuloksista ilmenee, että jatkossa koulutuksiin osallistutaan enenevissä määrin etäyhteyksin. Toisaalta vastaajat kokivat lähikoulutukset tärkeinä, sillä ne mahdollistavat sekä verkostoitumisen että kokemusten ja ajatusten vaihdon osallistujien kesken. Lähikoulutusten koetaan antavan enemmän osallistujalle. 

Kysyttäessä yrityksiltä miten he arvioivat koronatilanteen vaikuttavan koulutuksiin osallistumiseen syksyllä 2020 yrityksenne osalta, vastaajista noin 38% arvio, ettei koronalla ole vaikusta heidän koulutuskäyttäytymiseen tulevana syksynä: ”Meille sopiviin koulutuksiin osallistutaan joka tapauksessa. Siinä muodossa, kuin on tarjolla.” 

Etäyhteyksin toteutetut kevään kauppamarin koulutukset ovat saaneet hyvää palautetta, eritoten toimivuuden ja laadukkaan asiasisällön säilyttämisestä. Kauppakamarit tulevat jatkossakin tuottamaan osaamista ylläpitävää ja lisäävää koulutusta monessa eri muodossa. Jatkossa osallistujille tarjotaan entistä laajempi valinnanmahdollisuus koulutuksiin osallistumisen osilta. Sinä päätät miten osallistut – pääasia, että pidät huolta osaamisestasi! 

”Kyselyn tulokset olivat hyvin yhteneväiset kauppakamarialueesta riippumatta, joten tulosten yhteenvetäminen oli helppoa”, toteavat kauppakamarin Koulutuspoolin puheenjohtajat Heidi Sikkilä Seinäjoelta, Lilla Jokinen Hyvinkäältä ja Mari Polvinen Kuopiosta. ”Elämme hengessä mukana ja seuraamme tilanteiden kehittymistä aktiivisesti – tärkeintä meille on asiakkaidemme turvallisuus”, sanoo Heidi Sikkilä. 

Lisätiedot:
Heidi Sikkilä
palvelupäällikkö
heidi.sikkila@kauppakamari.fi
p. 0400 568 900