#otaharjoittelija

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on koonnut eri tutkinto-ohjelmiin sisältyvien työharjoittelujen ajoitusta ja sisältöä. Yritykset voivat näin ollen helposti löytää yhdestä paikasta tietoa ja suunnitella erilaisia opiskelijayhteistyön muotoja.

Tärkeetä tietää:

  • Harjoittelu voidaan toteuttaa joko työsuhteessa tai harjoittelusopimuksella. Jälkimmäisessä tapauksessa opiskelija on oikeutettu harjoittelun ajalta opintotukeen.
  • Harjoittelusta tulee aina olla kirjallinen sopimus.
  • Muita opiskeluyhteistyön muotoja SeAMKissa ovat: opinnäytetyöt, toimeksiannot opintojaksoilla, SeAMK Innovaatioviikko, SeAMK Tekniikan Projektipaja sekä monialaiset SeAMK Pro -projektitoimeksiannot.

Tietopaketin löydät täältä kunkin yksikön yhteystietoineen: