Kasvun puolesta

Saimme tänä vuonna jälleen kerran olla Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtajamukana järjestämässä Etelä-Pohjanmaan Grow Up -kasvuyrityskilpailua yhdessä useiden muiden tahojen kanssa. Ja tälläkin kertaa kilpailu osoitti, että maakunnastamme löytyy runsaasti kasvunnälkäisiä, kehityshakuisia yrityksiä sekä osaavia sparraajia. Grow Up -kasvuyrityskilpailu siihen liittyvine tapahtumineen saattaa nämä tahot tehokkaalla, jännittävällä ja hauskalla tavalla yhteen pohtimaan kasvuun liittyviä haasteita ja ratkaisuja.

Kasvu on tärkeää. Vain kasvavat yritykset kykenevät luomaan uusia työpaikkoja, kehittämään osaamistaan, laajentamaan toimintaansa ja valtaamaan markkinaosuuksia niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin. Erityisen tärkeää kasvun edistäminen on Etelä-Pohjanmaan kaltaisilla alueilla, missä valtaosa yrityksistä on kotimarkkinoille suuntautuneita mikroyrityksiä. Grow Up -konsepti on jo neljänä vuotena peräkkäin osoittanut toimivuutensa myös näiden yritysten kasvun edistämisessä.

Parin seuraavan vuoden aikana tullaan maakuntaamme kasvupalvelut rakentamaan uuteen malliin osana tulevaa maakuntauudistusta. Tässä on myös kauppakamarillemme ja kaikille sen jäsenyrityksille tärkeä vaikuttamisen paikka, jotta uudet kasvupalvelut ja niiden järjestämistapa aidosti ja tehokkaasti hyödyntävät tähän mennessä tehtyä hyvää maakunnallista yhteistyötä ja sen myötä syntyneitä verkostoja sekä palvelevat tehokkaasti ja käytännönläheistesti kaikkia alueemme kasvuhakuisia yrityksiä.

Pertti Kinnunen
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Etelä-Pohjanmaa, Grow Up, Kasvuyritys