Kasvua Kuortaneella ennätysinvestoinnein

Kuortaneen Urheiluopisto käy parhaillaan läpi historiansa suurinta investointiohjelmaa. Vuonna 2015 urheiluopiston strategiaa uudistettaessa päätettiin panostaa kasvuun, sillä syrjäisen sijainnin ja eri yhteiskuntamuutosten takia kasvu nähtiin varmimmaksi menestymisen keinoksi tulevaisuudessa.

Ensimmäisenä tehtävänä oli parantaa kannattavuutta suunniteltujen investointien tukevaksi kivijalaksi. Vuoden 2018 lopussa Kuortaneen Urheiluopistosäätiön tulos oli kasvanut peräti 18-kertaiseksi vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna!

Kannattavuuden parannus on vaatinut toimintojen uudelleen järjestelyjä, uskallusta tehdä päätöksiä, välillä kipeitäkin sellaisia sekä kannattavuuden nostamista entistä tärkeämmäksi osaksi päätöksentekoa yleishyödyllisessä säätiössä, Kuortaneen Urheiluopiston toimitusjohtaja Jussi Töyrylä sanoo.

Viiden vuoden investointiohjelma startattiin v. 2017 jäähallin laajennuksella ja peruskorjauksella. Jo ennen laajennushanketta tehtiin huomattavia sähkön- ja lämmönkulutusta pienentäviä energiainvestointeja, joiden on laskettu maksavan itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa vähentyneinä energiakuluina.

Vuonna 2018 rakennettiin uusi 50 hengen majoitusrakennus sekä aloitettiin yhdessä Kuortaneen kunnan kanssa uuden palloiluhallin rakentaminen, minkä kokonaiskustannus oli huomattava, 5,3 miljoonaa euroa. Palloiluhalli valmistui huhtikuussa 2019 tarjoten huippuolosuhteet niin jalkapallon, pesäpallon kuin myös amerikkalaisen jalkapallon harjoitteluun. 10 000 m² tilat sisältävät täysimittaiset jalka- ja pesäpallokentät sekä lähes 1500m²  oheisharjoittelualueen.  Palloiluhallin valmistumisen jälkeen heti toukokuussa käynnistyi toinen mittava, 2,8 miljoonan euron  projekti: uuden telinevoimisteluhallin rakentaminen. Pohjoismaiden suurimman, lähes 3000m² käsittävä, upea voimistelutila valmistuu nyt vuodenvaihteessa. Pelkkään uuden rakentamiseen ei ole panostettu, vaan menneen kesän ja syksyn aikana on myös peruskorjattu huoltohalli sekä rakennettu lisää varastotilaa.

Tulevalle vuodelle 2020 on suunnitteilla ravintolan ja keittiön laajennukset sekä lähivuosille uuden majoitusyksikön rakentaminen kustannusarvioltaan kokoluokassa 3-6 M €. Laskettaessa yhteen edellä mainitut sekä urheiluopiston alueelle parhaillaan rakentuvan urheilulukion oppilasasuntolan investointi, voidaan puhua parhaimmillaan n. 20 M € kokonaisinvestoinneista viiden vuoden aikajaksolla. Investoinneilla tavoitellaankin reipasta yli 30% kasvua urheiluopiston asiakasmäärissä vuosina 2016-2022.

Kuortaneen Urheiluopiston menestys heijastuu laajasti myös aluetalouteen. Keväällä 2019 julkaistu Helsingin Yliopiston Ruralia-Instituutin selvitys paljastaa opiston alueen absoluuttisen vaikutuksen Etelä-Pohjanmaan bruttokansantuotteeseen olevan 22,2 miljoonaa euroa ja suhteellinen vaikutuskin on 0,4%. Työllisyysvaikutus on 231 henkilötyövuotta, joista opisto suoraan työllisti 146 henkilötyövuotta v. 2018. Vaikutus yksityiseen kulutukseen oli tutkimuksen mukaan n. 8,5 miljoonaa euroa ja kunnallisverotuloihin 1,5 miljoonaa euroa. Nämä luvut osoittavat urheiluopiston toiminnan hyödyttävän maakunnassa laajasti rakentamista ja vähittäiskauppaa. Lisäksi hyödyiksi on laskettava terveydelliset hyödyt, joita tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu.

 

Helsingin yliopisto, investointi, kannattavuus, Kuortane, Ruralia Instituutti