Juhamatti Aronen kauppakamarin uusi puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi tuleville vuosille toimialajohtaja Juhamatti Arosen Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupasta.
Vastavalittu puheenjohtaja linjasi kiitossanoissaan ajatuksiaan kauppakamarin vaikuttamistyöstä tulevina vuosina.

”Olen tietysti erittäin otettu puheenjohtajan tehtävästä ja saamastani luottamuksesta. Ensi vuosi on monen eri vaikuttamisen kannalta tärkeä vuosi, sillä vietämmehän todellista vaalien supervuotta. Vaikuttamisen kannalta kauppakamarilla on iso merkitys, kun puhutaan koko yritysmaailman yhteisten tavoitteiden edistämisestä, liittyy ne sitten eri liikennemuotojen ja väyläverkostojen kehittämiseen tai sääntelyn purkamiseen, jossa meillä muuten on vielä paljon tehtävää.

Itselläni on tällä hetkellä sellainen tunne, että Etelä- Pohjanmaalla on poikkeuksellisen hyvä tilanne yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Esimerkkinä monen eri liiketoiminta-alueen kannalta tärkeät väylähankkeet VT3, Lapua-Seinäjoki väli sekä pääradan kehittämistyö. Liikenteelliset pullonkaulat muodostavat selkeästi yritysten kehittymiselle esteitä ellei niiden suhteen päästä eteenpäin. Tässä asiassa hyvänä esimerkkinä toimii matkailun kehittämisen eteen tehtävät toimenpiteet, jotka ovat hyvin riippuvaisia siitä, miten eri liikennemuodot saadaan entistä tiiviimmin toimimaan saumattomasti yhteen, jotta kuluttajan kannalta maakunnan eri matkailuvaihtoehdoista saadaan riittävän kiinnostavia.

Itselleni tuleva vuosi antaa valtavan määrän hienoja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa tarvitsemme koko maakunnan alueella vielä tiiviimpiä verkostoja, jotta pystymme kilpailemaan entistä paremmin muiden maakuntien kanssa niin osaavan työvoiman saatavuuden suhteen kuin ylipäätään kaupallisessa toiminnassa. Tämän suhteen minulla on erittäin hyvä fiilis kauppakamarin toiminnasta, sillä kun katsotaan esim. päättyneen vuoden koulutustapahtumissa olleita henkilömääriä, voidaan todeta, että olemme hyvin lähellä ennätysvuotta. Ja se jos mikä osoittaa, että kauppakamarissa tehty työ palvelee aidosti yritysten erilaisia kehitystarpeita monessa eri osaamisalueessa. Haluan omalta osaltani pitää huolta, että tämä positiivinen fiilis jatkuu myös tulevien vuosien osalta.”

Syyskokouksen muut päätökset

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Johanna Ratia (Kauhava) Farmtools Oy:ltä, toiseksi varapuheenjohtajaksi siirtyy Suupohjan elinkeinojohtaja Olli Forstén (Kauhajoki) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi nousi toimitusjohtaja Hannu Suni Kohiwood Oy (Soini). Erovuoroisten tilalle uutena jäsenenä hallitukseen tulee Sofor Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Sorvisto Kauhavalta ja Seamk:n yksikönjohtaja Anmari Viljamaa (Seinäjoki). Syyskokous valitsi hallituksiin ja eri valiokuntiin yhteensä noin 130 henkilöä.

Kauppakamarin syyskokous vahvisti vuoden 2019 toimintasuunnitelman. Ensi vuodesta odotetaan kauppakamarin toiminnan kannalta vauhdikasta sekä vaikuttamisen että tilaisuuksien osalta. Tuleva vaalivuosi edellyttää vahvaa vaikuttamistyötä yritysten kannalta kriittisissä kysymyksissä kuten uusi puheenjohtaja Aronen summasi.

Painopisteet ovat alueen yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen, yritysten verkottaminen, yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttaminen niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla sekä yritysten kasvun, viennin ja kansainvälistymisen edistäminen. Osaajien saannin turvaamiseksi työtä tehdään erityisesti yritysten ja oppilaitosten tiiviin yhteistyön, työperäisen maahanmuuton ja täällä jo olevien ulkomaalaisten kotouttamisen ja työllistymisen eteen.

Lisätietoja toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, 040 534 0875

kauppakamari