Johtajat tekevät yhdessä töitä tulevaisuuden eteen #1000nuortajohtajaa

Satu Sarmala on yksi Suomen Nuorkauppakamareiden ja Suomen kauppakamareiden järjestämään Tuhat nuorta johtajaa -hankkeeseen osallistuneista nuorista. Satu seurasi 14.11.17 Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnusen, muun toimistonväen ja jäsenistön edustajien päivää. Sadun päivään osui kauppakamarin syyskokous, missä puhuttiin paljon tulevaisuudesta, muun muassa tulevaisuusvisioinnin ryhmätöiden muodossa. Lue Sadun kokemuksia ja ajatuksia:

Puhutaan paljon tilaisuuksista. Siitä, minkä suunnan elämässään päättää valita. Ottaako tarjotuista mahdollisuuksista kaiken irti vai ummistaako silmänsä ja taistelee läpi kuuntelematta. Joskus tarvitaan vain tilaisuus ja 20 sekuntia rohkeutta tarttua siihen. Sain tilaisuuden, kunnian osallistua valtakunnalliseen Tuhat nuorta johtajaa -hankkeeseen, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että pääsin mukaan tutustumaan johtajien arkeen, tarkkailemaan ja elämään rinnalla heidän päiväänsä.

Olen ajatellut, että johtaja on ihmisenä kerta kaikkiaan yliluonnollinen. Hän pystyy kaikkeen, on joka paikassa yhtä aikaa ja pyörittää miljoonaa asiaa kerralla. He ehkä ovatkin, mutta tekevät sen eteen paljon töitä. He tekevät sen yhdessä. Hoitavat suhteitaan ja verkostoituvat jatkuvasti. Tuovat esille mielipiteitään ja oivalluksiaan, jakavat niitä keskenään. Ei ole kateutta. On yhteisöllisyyttä, sitä samaa tiimihenkeä ja kiitollisuutta myös toisen menestymisestä, kuin mihin päivittäin törmää elämässään muutenkin.  Oli hienoa huomata, toisin kuin aiemmin on ajatellut, että johtajienkin keskuudessa erilaisuus on rikkaus.  Jokainen saa toimia tyylillään, viestiä ja elehtiä omalla tavallaan. Ei ole tiettyä tapaa tai kaavaa jonka mukaan toimia, vaan jokaisella on tehtävästään huolimatta vapaus ja vastuu hoitaa asiat kuten parhaaksi kokee. Aitona, omana itsenään.

Mielikuva johtajasta voi olla tietynlainen. Sain päivän aikana elävän muistutuksen ennakkoluulottomuuden tärkeydestä. Kun ajatellaan sanoja, joita johtajasta tai johtajuudesta tulee mieleen, ovat ne usein ehkä kutakuinkin negatiivissävytteisiä. Ihminen suhtautuu johtajaan ja johtajuuteen varoen. Tarkastellen, tunnustellen sitä mitä vastaan tulee. Tämä ei kuitenkaan ollut sitä. Päinvastoin. Tutustuin lämpimiin, avoimiin ja herkkiin johtajiin. Määrätietoisiin ja sinnikkäisiin ihmisiin, jotka tekevät töitä niin itselleen kuin yhteisölleenkin tärkeiden asioiden eteen. He ajattelevat kokonaisuutta, sitä kuinka kaikki vaikuttaa muihin ihmisiin. Kaikkeen mitä ympärillä tapahtuu. He luovat ja kehittelevät ratkaisuja jatkuvasti muuttuvaan maailmantilanteeseen, sivistävät itseään ja työskentelevät pysyäkseen monipuolisesti ja ajantasaisesti kehityksen mukana, jopa hieman edellä.

Sain viettää päivääni Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnusen kanssa. Päivä oli mielenkiintoinen ja tapahtumarikas, kaikin puolin opettavainen. Mitä sitten on johtajuus? Usein pohdittu kysymys, johon luultavasti jokainen osaa antaa erilaisen vastauksen. Kinnunen kuitenkin antoi vastauksen, jonka jaan enemmän kuin mielelläni. Hänen mukaansa johtajuus on sitä, että kykenee löytämään ihmisten vahvuudet, osaten myös hyödyntää niitä. Hyvä johtaja luottaa ja kannustaa ihmisiä tekemään parhaansa. Hyvä johtaja on sinnikäs ja sitoutunut. Avoin maailmalle ja valmis kehittämään itseään ja ympäristöään ennakkoluulottomasti. Hyvä johtaja antaa työntekijöilleen selkeän määränpään, ja tarpeeksi haastavia tehtäviä ylläpitääkseen motivaatiota. John Q. Adamsin sanoin:

”If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.”

Puhuimme Pertin kanssa paljonkin tiimin tärkeydestä ja siitä että se toimii. Siitä, kuinka tärkeää on luottaa siihen, että jokainen hoitaa omat tehtävänsä, ja tarvittaessa joustaa niin, että pystyy toimimaan myös toisen apuna. Tällainen tiimi on Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla kasassa. Oli ihanaa, kuinka toimistolla välittyi vierailijallekin tunne siitä, että kaikki toimii. Opin miten tärkeää on kasata ympärilleen ihmisiä, jotka toimivat keskenään. Ihmisiä, joilla kommunikaatio on niin sujuvaa, ja keskinäinen oleminen luontevaa, että sanattomissakin tilanteissa yleinen ilmapiiri on positiivinen, aktiivinen ja lämmin. Usein tulee tilanteita, jolloin nimenomaan kanssaihmisemme saavat meidät pysähtymään. Kuuntelemaan ja katsomaan maailmaa hieman eri tavalla. Nuo ihmiset ovat niitä, jotka saavat parhaat piirteemme esiin.

Olen kiitollinen mahdollisuudesta, jossa sain olla osa maailmaa valottavaa keskustelua. Keskustelimme yleissivistyksen merkityksestä ja tilannetajusta, kuinka tunnistaa paikkansa toimia.  Kauppakamarin hallituksen jäsen Lauri Lindholm totesi työryhmätehtävässä osaamista miettiessämme viisain sanoin, ettei pelkkä yleissivistys riitä, myös sielun täytyy olla sivistynyt, jotta ymmärrys maailmaan ja ihmisyyteen kasvaa. Hieno ajatus, hienoja sanoja, ja samaan aikaan niin tavattoman totta. Osin tuntemattomana itsestäänselvyytenä pidetty asia, jota ei sanota ääneen, vaikka sen alitajuisesti tiedostaisikin.

Oli ilahduttavaa huomata, että taitoja ja toimintatapoja hyödynnetään edelleen myös johtajiston keskuudessa esimerkiksi ongelmanratkaisussa. Esimerkkinä tästä ovat kokemani verkon yli toteutettu kuukausittainen toimitusjohtajakokous ja kauppakamarien yhteisen tulevaisuusvision ryhmätyöt alueellisen kauppakamarin syyskokouksessa. Kaikkea ei pidä tehdä yksin, eikä saakaan. Ryhmätyön merkitystä ei saa unohtaa peruskoulutuksessakaan, vaikka sitä ei nykypäivänä samalla tavalla enää hyödynnetäkkään. Ryhmässä toimiessa saadaan esiin asioita, jotka eivät muuten välttämättä nousisi esiin. Ryhmän jokaisella jäsenellä on oma tärkeä roolinsa toiminnan kannalta, ja ne taidot ovat tulevaisuudessakin mielettömän tärkeitä.

Mahtavaa, että nuori ihminen vailla sen parempaa koulutusta ja tietotaitoa oli kauppakamarin tilaisuuteen ihan yhtä tervetullut ja kannustettu keskustelemaan ja avaamaan suunsa, kuin alallaan toimivat huiputkin. Tämäkin ihminen sai ilmaista mielipiteensä, kuunnella ja tulla kuulluksi. Keksiä ratkaisuja tulevaisuuden ja nykyajan ongelmiin ja miettiä mikä täällä on hyvin ja missä voimme kehittää. Mitä vaihtoehtoja tulevaisuudella on meille tarjota. Sain seurata kauppakamarien toimitusjohtajien Skype-kokousta ja olla osa Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin syyskokousta. Minulle tarjottiin mahdollisuus olla osa keskustelua koskien globalisaation kehitystä, digitalisaation uhkia ja etenkin mahdollisuuksia ja osaamistarpeita sekä maailmantilannetta nykyisellään ja tulevaisuudessa. Kuinka vastatakseen tulevaisuuden kysyntään on oltava avoin ja osattava suhtautua niin riskeihin kuin mahdollisuuksiinkin rakentavan kehityksen kautta. Kuinka turvallisuus, henkilökohtaisuus ja luotettavuus kaikessa toiminnassa korostuu lähiaikoina entisestään, eikä niitä suinkaan saisi pitää itsestäänselvyytenä.

Jokainen ihminen tarvitsee kykyä hyödyntää rohkeuttaan päivittäin. Se kuinka me sen teemme ja mihin vahvuuksiamme suuntaamme, on meistä itsestä kiinni. Myös tarve kehittää ja oppia omista epävarmuuksistamme on pitkäjänteistä seikkailua päivittäin, mutta se on se, mikä erottaa tulevaisuudet toisistaan. Onko valmis ottamaan vastuun, niin itsestään kuin muistakin, vai pysytteleekö mieluummin taustatekijöiden vaikuttavana voimana. Jokainen uusi alku ja yhteistyö tarvitsee sekunnin murto-osan rohkeutta päätökseen joko avata suunsa tai sulkea se. Tuon rohkeuden johtaja osaa löytää ja hyödyntää niin itsestään kuin toisistaankin, tilanteen mukaan.

Suuret kiitokset Pertti Kinnunen, Tomi Kohtanen ja Katja Myyryläinen sekä kaikki muut osallistuneet, jotka teitte tästä kokemuksesta arvokkaan ja opettavaisen. Nyt ja tulevaisuudessa. Kiitos että sain olla konkreettisesti osa kokonaisuutta. Tulevaisuutta ja sen tuomia haasteita kohti.

Satu Sarmala
Liiketalouden opiskelija, SeAMK

#1000nuortajohtajaa
#epkauppakamari
#kamariverkottaa
#kamarikouluttaa
#kauppakamarinjäsen
#seamk
#jciseinajoenseutu

1000 nuorta johtajaa, johtajuus, johtaminen, kauppakamari, liiketalous, nuorkauppakamari, opiskelija, seamk, Seinäjoen seudun nuorkauppakamari, tuhat nuorta johtajaa, yhteistyö