Hallituksen puheenjohtajan osaaminen keskiössä

Hallitukset Töihin! -aktivointikampanjan puitteissa on tähän mennessä käyty luottamuksellisia keskusteluja jo sadan yrityksen kanssa. On mietitty yleensä hallituksen roolia yrityksen johtamisessa, sen jäseniltä vaadittavia tietoja, kokemustaustaa ja roolituksia peilaten yrityksen tavoitteisiin.

Enenevässä määrin yrityksissä on aloitettu kiinnittää huomiota myös hallituksen puheenjohtajan tärkeisiin tehtäviin koko yrityksen kehittämisessä ja myös toimitusjohtajan ”ykköspakkina”; luotettavana sparraajana ja mentorina. Hallituksen puheenjohtajan tehtävän on perinteisesti ajateltu ”kuuluvan” perheyrityksissä edellisen, vetovastuusta väistymässä olevan sukupolven edustajalle; usein yrityksen perustajalle. Tätä asetelmaa kannattaa kuitenkin haastaa kysymällä ”onko tämä yrityksen edun mukaista?” Kun ollaan nopeasti muuttuvassa maailmassa niin erityisesti myös hallituksen puheenjohtajalla tulee olla katse tiukasti tulevaisuudessa hänen johtaessaan hallituksen skenaario- ja strategiatyötä. Tätä teemaa kannattaa miettiä myös osana yrityksen sukupolvenvaihdosprosessia – onko oma isä tai äiti oikea henkilö uuden toimitusjohtajan keskeisenä keskustelukumppanina yrityksen monesti vaikeissakin ongelmissa? Usein on tietysti perusteltua päätyä tähän malliin, mutta silloin hallituksen puheenjohtajan kannattaa arvioida omat valmiutensa uuteen roolinsa peilaten ja hankkia lisää osaamista ja näkemystä esim. HHJ-PJ -kurssilta.

Monet yritykset haluavat myös jäntevöittää hallitustyötään. Tyypillinen ongelma on, että hallituksessa käsitellään liiaksi operatiivisia asioita, jotka kuuluisivat toimitusjohtajan ja johtoryhmän vastuulle. Tähänkin on hyvä apu osaavasta hallituksen puheenjohtajasta, joka pitää keskustelun fokuksen hallitukselle kuuluvissa asioissa. Puheenjohtajan rooli on keskeinen myös hallituksen ryhmädynamiikan kehittäjänä ja koko hallituksen osaamispotentiaalin hyödyntäjänä. Hallituksen puheenjohtajalla on oltava myös kaikki hyvän hallitustyöskentelyn ”työkalut” käytössä ja tuoreessa muistissa. Monet yritykset hakevatkin nykyään riippumatonta, yrityksen ulkopuolista jäsentä hallituksen puheenjohtajaksi ajatuksella ”laittamaan meidän hallitusrutiinit kuntoon”.  Selvää kysyntää tällaisille hallitusosaajille on olemassa.

Kauppakamarit tarjoavat koulutusta puheenjohtajille ja puheenjohtajiksi aikoville. HHJ PJ-kurssilla käsitellään pk-yrityksen hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Osaavalla puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista, sillä toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari kouluttaa uusia puheenjohtajia tiiviisti 1,5 päivän matkakoulutuksena kauniin loppukesän Uumajassa! Ilmoittaudu mukaan täältä.*

Projektipäällikkö Matti Sepponen. Kuva Studio Street Oy

 

Matti Sepponen
projektipäällikkö
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Hallituspartnerit Pohjanmaa
toiminnanjohtaja
DI, HHJ PJ

 

*Seuraamme tarkasti viranomaisten suosituksia mm. matkustusturvallisuuteen liittyen ja tarpeen mukaan tilanteen vaatiessa siirrämme koulutuspaikan toisaalle.

Hallitukset töihin!, HHJ PJ, puheenjohtaja