Työhyvinvoinnin aamukaffit

Aika: 12.12.2018 klo 8:00 - 10:00
Paikka: Seinäjoki Areena
Ilmoittaudu viimeistään 5.12.2018

 

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ja SoteNavi-hanke järjestävät yhdessä

Työhyvinvoinnin aamukaffit
-tilaisuuden 

Tervetuloa mukaan kehittämään suomalaista työelämää!

Tilaisuudessa omia näkemyksiään ja kokemuksiaan avaa kaksi asiantuntijaa:

Alustusten jälkeen (tai jo niiden lomassa) osallistujien kysymykset, kommentit ja näkemykset hyvästä työelämästä ja sen kehittämisestä.

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille tahoille, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumisen.

TERVETULOA!


SoteNavi – hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen valmennushanke

SoteNavi on hanke, joka pyrkii vahvistamaan pienten ja keskisuurten hyvinvointialan organisaatioiden sekä järjestöjen muutosvalmiutta ja työhyvinvointia sosiaali- ja terveysalan rakennemuutoksessa. Sivis toteuttaa tämän valtakunnallisen hankkeen vuosina 2017–2019 yhdessä Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen sekä Etelä-Pohjanmaan terveysteknologiakeskus ry:n kanssa Turun, Tampereen ja Seinäjoen alueilla.

Hankkeen alueelliset työpajat ja valtakunnalliset seminaarit antavat välineitä työnhallintaan rakennemuutoksen keskellä. Ne nostavat esiin tärkeitä teemoja esimerkiksi osaamisen kehittämisestä, palvelumuotoilusta, digitalisaatiosta ja työhyvinvoinnista. Hankkeessa mukana olevat organisaatiot muodostavat myös alueellisen ja valtakunnallisen verkoston, joka mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamisen yli toimialarajojen. Kukin organisaatio laatii hankkeen aikana myös oman kehittämissuunnitelman hanketiimin vastuuhenkilön tuella.

SoteNavi toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa (erityistavoite 7.1.), ja se päättyy keväällä 2019. Lisätietoja hankkeesta löydät SoteNavin verkkosivuilta.