Tietoisku: Osaavaa kansainvälistä työvoimaa Etelä-Pohjanmaalle (maksuton) | striimi

Ilmoittaudu täällä

Aika: 7.4.2021 klo 9:00 - 10:30
Paikka: Omalta koneelta (Microsoft Teams)
Ilmoittaudu viimeistään 06.04.2021 kello 12

 

Osaavan työvoiman saatavuusongelmat ovat yleistyneet Suomessa lähes kaikilla toimialoilla ja demografinen kehitys ennakoi työvoimapulan jatkuvan tulevaisuudessa taloudellisista suhdanteista huolimatta.

Tule kuulemaan International Fox Agencyn yrittäjä, kansainvälistymiskonsultti Kirsi Korhosen sekä WIISE:n Jiuliano Prisadan vinkit osaavan kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden integroimiseksi ympäristöönsä. Kirsi Korhonen on tehnyt Kokka kohti Suomea -hankkeessa yritysten käyttöön tulevan Kansainvälisen rekrytoinnin oppaan, josta hän kertoo aamun tietoiskussa ja antaa parhaat vinkit.

Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin on ESR-rahoitteinen valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on turvata yritysten kasvua edistämällä kansainvälisten osaajien rekrytoitumista Suomen työmarkkinoille. Hanke pyrkii osaltaan toteuttamaan hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelmaa, joka pyrkii vahvistamaan ja helpottamaan työperusteista maahanmuuttoa sekä jo maassa olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen kanavoimista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi.

Hankkeessa tarkoitetaan kansainvälisellä osaajalla oman alansa ulkomaista ammattilaista ja kasvukeskuksella aluetta, jolla on todennettu työvoimapula ja ulkomaisen työvoiman tarve. Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata on alueellinen alahanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten osaajien työllistymistä alueen yrityksiin. Hankkeessa rakennetaan kuusi toimintamallia, jotka tähtäävät työllistymisvalmiuksien parantamiseen lisäämällä maahanmuuttajien työelämätietoutta sekä yritysten valmiuksia kansainvälisen osaajan rekrytoimiseksi. Lisäksi hankkeessa edistetään alueellista yhteistyötä luomalla Etelä-Pohjanmaan Talent Hub -verkosto kansallista Talent Boost -konseptia mukaillen.

Etelä-Pohjanmaan WIISE ry:n (www.wiise.fi) tarkoituksena on luoda ja ylläpitää Etelä-Pohjanmaalla positiivinen ympäristö, jossa maahanmuuttajataustaiset ja kantasuomalaiset asukkaat viihtyvät ja integroituvat arkeen ja työelämään. Yhdistys toimii sellaisten henkilöiden ja organisaatioiden tukena, jotka omalla toiminnallaan pyrkivät lisäämään Etelä-Pohjanmaan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Lisäksi tuetaan muualta Suomesta tai ulkomailta muuttaneiden henkilöiden työllistymistä, yrittäjyyttä sekä kotoutumista Etelä-Pohjanmaalle.

Rekrytoinnissa ja yrittäjyydessä voisi olla tehokkaampaa ensin selvittää, mitä resursseja on maakunnassa jo tällä hetkellä olemassa. Voivatko opiskelijat olla ratkaisuna työvoimapulaan tai nykyiset työntekijät omistajanvaihdoksiin? Ovatko nykyiset työntekijät tyytyväisiä siten, että voivat houkutella alueelle tuttuja ja sukulaisia? Kunnat, yritykset ja muut organisaatiot voivat hyödyntää olemassa olevia työkaluja uusien työntekijöiden tai yrittäjien saamiseksi.

Aikataulu:

9:00 Tilaisuuden avaus, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
9:05 Kirsi Korhonen, International Fox Agency: Kansainvälisen rekrytoinnin opas, oppaan tarkoitus, sisältö sekä tärpit yrityksille.
9:45 Jiuliano Prisada, WIISE: Rekrytoinnin ja yrittäjyyden ratkaisut voivat olla yllättävän lähellä
10:30 Tilaisuuden päätös, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Tervetuloa!

Kansainvälistymiskonsultti, yrittäjä Kirsi Korhonen
Jiuliano Prisada, WIISE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtuman lisätiedot: yhteyspäällikkö Petra Piironen, petra.piironen@kauppakamari.fi, puh. 040 650 15 88.