Tietoisku COVID-19: Vaikutukset yritysten sopimuksiin ja yrityksen uudelleenjärjestely kriisitilanteessa

Aika: 28.4.2020 klo 14:00 - 15:30
Paikka: Microsoft Teams-tietoisku
Ilmoittaudu viimeistään 27.4.2020

Muistuta ilmoittautumisen päättymisestä Tästä saat kalenterisi muistuttamaan ilmoittautumisesta pari päivää ennen määräaikaa. Huomaa, että ilmoittautumismuistutuksen lisääminen omaan kalenteriin ei toimi ilmoittautumisena meille.
Covid-19 tietoisku 28.4.2020

COVID-19 vaikuttaa globaalisti ja valtakunnallisesti kaikkien yritysten liiketoimintaan ennen näkemättömällä tavalla. Tilanteeseen sopeutuminen edellyttää nopeita toimia niin yritysten sopimusympäristössä kuin yritysten rakenteessakin mukaan lukien velkarakenne ja sen uudelleenjärjestelyt. Yhteistyökumppanimme Eversheds Asianajotoimisto on valmistellut Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyrityksille Microsoft Teamsin välityksellä toteutettavan tietoiskun yritysten varautumisesta poikkeuksellisiin oloihin, jotka COVID-19 on aiheuttanut yrityskenttään ja toimintaympäristöön sekä aikaan kriisin jälkeen. 

Tietoiskussa käydään läpi avainhavaintoja sopimusvaikutuksista ja sopeuttamistarpeista, joita COVID-19 -kriisi aiheuttaa yrityksissä. Erityinen huomio asetetaan lisäksi nopealle yrityksen uudelleenjärjestelylle, joka voi olla monelle yritykselle ajankohtainen silloin, kun liikevaihto keskeytyy tai supistuu huomattavalla tavalla kriisin välittömänä seurauksena.

Tietoiskun asiantuntijat:
Eversheds Asianajotoimiston osakkaat Vesa Turkki ja Antti Husa, Senior Associate Sanna Soukko sekä Senior Advisor Antti Liimatainen.

COVID-19: Vaikutukset yritysten sopimuksiin ja yrityksen uudelleenjärjestely kriisitilanteessa

Osio I:

 • COVID-19 ja sen välittömät vaikutukset yritysten sopimuksiin
  – yritysten vuokrasopimukset ja niiden muutosmahdollisuudet kriisitilanteessa
  – alihankintaketjun sopimukset ja kriisin vaikutus sopimuksiin, force majeure -ehdon soveltuminen
  – työoikeudelliset kysymykset kriisitilanteessa

Osio II:

 • Yrityksen uudelleenjärjestely kriisitilanteessa
  – 
  havaintomme vallitsevasta tilanteesta ja näkymästä yritysjärjestelymarkkinassa
  – yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäimen maksukyvyn arviointi COVID-19 tilanteessa
  – saneerausmenettely ja vapaaehtoiset velkajärjestelyt – oikean strategian valinta ja prosessit

Tervetuloa virtuaaliseen asiantuntijainfoon ja sen jälkeen kysymään ja keskustelemaan muiden kanssa. Tietoisku on maksuton Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin jäsenyrityksille.

Ilmoittautuminen:
Tilaisuus järjestetään Teamsin kautta. Ilmoittautuminen tarvitaan, jotta voimme lähettää sinulle osallistumislinkin. Teams-osallistuminen ei edellytä koneelta mitään asennuksia; voit liittyä tilaisuuteen kokouskutsussa saamastasi linkistä.


TIETOISKUN ASIANTUNTIJAT:

VESA TURKKI

Vesa Turkki on Eversheds Asianajotoimiston osakas. Hän on 20-v. uran aikana toiminut asianajajana ja neuvonantajana kymmenissä yrityskaupoissa, joko myyjän tai ostajatahon avustajana. Erityistä kokemusta hänellä on tilanteista, jossa yrityskaupassa on mukana ulkomaisia tahoja tai pääomasijoittajia tai tilanteista, jossa yrityskauppa liittyy omistajan tahtoon skaalata yritystoiminnan kokoa yrityskauppojen kautta.

 

ANTTI HUSA

Antti Husa on Eversheds Asianajotoimiston osakas ja Tampereen toimiston vetäjä. Antti tekee säännöllisesti erilaisia yritysjärjestelyitä sekä yhtiöoikeudellisia kysymyksiä koskevia toimeksiantoja. Hänellä on kokemusta sekä listaamattomien että listattujen yhtiöiden yritysjärjestelyistä Suomessa sekä Suomen ulkopuolella. M&A–yritysjärjestelyiden lisäksi Antti tekee säännöllisesti myös yritysjärjestelyitä, joissa on elementtejä kohdeyrityksen velkojen uudelleenjärjestelystä.

 

ANTTI LIIMATAINEN

KTM Antti Liimatainen työskentelee Eversheds Asianajotoimistossa yrityskauppojen asiantuntijana. Hänellä on kokemusta yli 80 kotimaisesta tai rajat ylittävästä yrityskaupasta, ja hän on myös toiminut asiantuntijatodistajana oikeuden käsittelyissä sekä välimiesoikeudessa ammattimaisen yritysostajan näkökulmasta. Lisäksi Antti luennoi ja kouluttaa yrityskauppoihin ja omistaja-arvon kasvattamiseen liittyvistä aiheista. Antti on toiminut kirjoittajana kirjassa Kasvuun yritysostolla – Onnistu yrityskaupassa (Alma Talent, 2020).

 

SANNA SOUKKO

Sanna Soukko työskentelee työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun erikoistuneena asianajajana Eversheds Asianajotoimistossa. Sanna avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita monipuolisissa työoikeudellisissa asioissa, kuten muun muassa johtaja- ja työsopimuksiin, työehtosopimuksiin, yritystoiminnan uudelleen järjestelyihin, yhteistoimintaneuvotteluihin, työsuhteen päättämistilanteisiin sekä työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Sanna toimii asiamiehenä työoikeudellisissa riita-asioissa ja työrikosprosesseissa sekä kouluttaa ja luennoi erilaisista työoikeudellisista aiheista. Ennen asianajoalalle siirtymistään Sanna on työskennellyt muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriössä työlainsäädännön valmistelutehtävissä.