Riidat yritystoiminnassa – valinnat ja varautuminen (maksuton)

Ilmoittaudu

Aika: 16.9.2020 klo 12:00 - 15:00
Paikka: Etänä, Microsoft Teams
Ilmoittaudu viimeistään 15.09.2020

Usein ajatellaan, että oman yrityksen liiketoimintaan ei liity riitoja. Kaikkeen yritystoimintaan liittyy kuitenkin jonkinlaisia konflikteja. Vastuullisesti toimiva yritysjohto varautuu yllätyksiin ja siihen, että jotkut riidat voivat kärjistyä. Sopimukset kannattaa laatia huolella ja riidanratkaisusta kannattaa sopia. Esityksissä käsitellään erilaisia riidanratkaisumenetelmiä erityisesti välimiesmenettelyä sekä sopimusten laatimista niin, että riidat voitaisiin välttää ja voittaa.

Myös työyhteisöissä esiintyy konflikteja, ihmisiä kun olemme. Konfliktit saattavat alkaa hyvinkin pienistä tapahtumista tai teoista ja johtaa pikkuhiljaa puhumattomuuteen, epäasialliseen vuorovaikutukseen ja ”selän takana” puhumiseen. Työyhteisösovittelu on suhteellisen uusi menetelmä ratkaista työyhteisön konfliktitilanteita siten, että jokainen tulee kuulluksi ja kokee, että häntä arvostetaan.

Asiantuntijoina tietoiskussa ovat Keskuskauppakamarin välimieslautakunnasta (FAI) pääsihteeri Santtu Turunen, Legal Business Partner, Co-Founder  sekä välimieslautakunnan jäsen Olli Sailas ja työyhteisösovittelija Keijo Tauriainen.

Tapahtuman järjestää Etelä-Pohjanmaan kauppakamari yhteistyössä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan (FAI) kanssa.

Etätilaisuuden ohjeet

Saat ennen tilaisuutta sähköpostiisi kalenterikutsun, millä osallistua Teams:n kautta pidettävään koulutukseen. Osallistu omalta koneeltasi. Tarvitset vain nettiyhteyden ja kuulokkeet. Tilaisuuden toteutetaan livenä, joten voit esittää kysymyksiä sekä osallistua keskusteluun.

 

Santtu Turunen
Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan (FAI) pääsihteerinä Santtu Turunen johtaa lautakunnan sihteeristöä, juttujenhallintaa ja vastaa FAI:n markkinoinnista sekä kotimaassa että ulkomailla. Santtu on toiminut välimiehenä kansallisissa ja kansainvälisissä riidoissa, julkaissut useita artikkeleita ja kirjoja välimiesmenettelystä sekä riidanratkaisusta. Santtu on myös opettanut välimiesmenettelyä Helsingin yliopistossa ja vierailevana professorina Torinon yliopistossa.

Olli Sailas
Wiidare Oy:n Olli Sailas auttaa yrityksiä erityisesti sopimusasioissa ja riidanratkaisuissa. Ennen Wiidaren perustamista Olli työskenteli asianajoalalla sekä juristina kansainvälisissä yrityksissä, joissa hänen tehtäviinsä kuului mm. liiketoiminnan tukeminen erilaisissa laitos- ja laitetoimituksissa. Olli pyrkii auttamaan Wiidaren asiakkaita heidän liiketoiminnassaan ennäkoivasti ja käytännönläheisellä otteella. Olli on myös toiminut Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallituksen jäsenenä vuodesta 2014.

Keijo Tauriainen
HTM Keijo Tauriaisella on 30 vuoden esimies- ja HR-työn kokemus isoista organisaatioista ja hän on työssään esimiehenä ja HR-asioissa hoitanut työyhteisön erilaisia haastetilanteita. Tauriainen on kouluttautunut työyhteisösovittelijaksi. Tauriaisella on oma yritys Sovuntekijä, joka on erikoistunut työyhteisösovittelumenetelmän käyttöön ratkaistaessa työpaikoilla eri kokoisten työyhteisöjen konfliktitilanteita.

 

Finland Arbitration Institute (FAI)

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI) tarjoaa välimiesmenettely- ja sovittelupalveluita kotimaisten ja kansainvälisten riitojen ratkaisuun. FAI hallinnoi välimiesmenettelyjä: instituutti tarjoaa menettelyä ohjaavat säännöt, tukee menettelyä sen eri vaihesissa, valitsee tarvittaessa välimiehen sekä määrää välimiesten palkkiot. FAI myös välittää tietoa riidanratkaisuun ja välimiesmenettelyyn liittyvistä kysymyksistä.

Lisää tietoa ja ohjeita: www.arbitration.fi

Tilaisuuden avaus:

12.00 Avaussanat Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Konfliktinhallinta ja sopimusten toteuttaminen – miksi valita välimiesmenettely ja milloin?
Pääsihteeri Santtu Turunen, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI)

”Kuinka tehdä sopimukset niin, että niistä ei synny riitoja ja syntyvät riidat voitetaan”
Co-Founder, Legal Business Partner Olli Sailas, Wiidare Oy

Työriitojen sovittelu – Työyhteisösovittelulla rauha työyhteisöön,  Keijo Tauriainen, Sovuntekijä

15.00  Tilaisuuden päätös, Petra Piironen Etelä-Pohjanmaan kauppakamari