Hallituksen puheenjohtajan oppaan julkistamistilaisuus (maksuton) | striimi

Ilmoittaudu täällä

Aika: 4.2.2021 klo 9:30 - 11:00
Paikka: Omalta koneelta

Hallituksen puheenjohtajan opas antaa pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen jäsenille käytännön ohjeita siitä, miten pk-yritystä johdetaan menestykseen hyvällä hallitustyöskentelyllä. Tilaisuudessa puhutaan siitä, mitä erilaisissa yrityksen johtamisen tilanteissa on järkevää huomioida ja miten eri asiat liittyvät toisiinsa. Puheenjohtajan rooli hallituksessa on hallitustyön edistymisen ja menestymisen kannalta oleellinen.

Kirjaa on uudistettu ottaen huomioon hallitustyöhön kohdistuvat muuttuvat vaatimukset, jotka edellyttävät hallituksen tuottavan yritykselle monipuolisesti hyötyä yhä useammalla tavalla yhä nopeammin muuttuvassa tilanteessa. Samalla korostuu hallituksen ja sen puheenjohtajan rooli paitsi yrityksen suunnan määrittelijänä myös sen toteutumisen varmistajana.

Aikataulu:

9.20 Yhteyden avaaminen

9.30 Tervetuloa julkistamaan uudistettua Hallituksen puheenjohtajan opasta!

  • Taina Parviainen, tuottaja, Helsingin seudun kauppakamari

9.40
Kuinka puheenjohtaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yrityksen strategiseen, toiminnalliseen ja yleiseen tehokkuuteen ja niiden toteuttamiseen käytännön toiminnassa ja päätöksenteossa?

  • Kirjailijat Antero Virtanen ja Ismo Salminen

10.40 Kysymyksiä ja vapaata keskustelua

Kysymyksiä voi esittää chatissä esityksen aikana. Kysymykset käsitellään esityksen lopussa.