Eteläpohjalaisyrityksissä on tarjolla kesätyöpaikkoja

Useat eteläpohjalaisyritykset palkkaavat jälleen kesätyöntekijöitä niin teollisuuden, kaupan kuin rakentamisen toimialoillekin. Yritysten pienestä koosta johtuen yleisin kesätyöntekijöiden määrä yrityksessä on kahdesta neljään ja vain muutama yritys kertoo palkkaavansa kymmeniä tai yli satoja kesätyöntekijöitä. Tulokset käyvät ilmi Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsenilleen helmikuun alussa tekemästä nettikyselystä, johon vastasi 124 yritystä ja organisaatiota maakunnan eri osista.

 

Palkkaatteko kesätyöntekijöitä

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtajan Pertti Kinnusen mukaan positiivisena uutisena on, että taloussuhdanteet näyttävät vaikuttavan kesätyöntekijöiden määrään vain vähän, sillä enemmistön, 46% vastaajien mukaan suhdanteet eivät vaikuta ollenkaan tai vaikutus on vähäinen ja vain 28% vastaajista kertoi suhdanteiden vaikuttavan jonkin verran.

Kesätyöpaikkoja tarjotaan lähes hakijan taustasta riippumatta tasaisesti niin ammatillisissa oppilaitoksissa, kuin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossakin opiskeleville nuorille. Monet työpaikat pystyvät tarjoamaan kesätyötä jopa peruskoululaisille ja lukiolaisille vaikka osalla kriteerinä on 18 vuoden ikä.

Suurin osa kesätyöntekijöiden rekrytoinneista tehdään joko yritysten saamien avointen hakemusten perusteella tai hyödyntämällä henkilöstön olemassa olevia verkostoja. Tärkeinä kanavina toimivat myös yrityksen www-sivut ja yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa.

Kesätyöntekijöiden palkkaamista rajoittaa eniten se, että yrityksissä ei ole heille sopivaa työtä tarjolla, mikä johtunee osittain alueen yritysten pienestä keskikoosta. 29% vastaajista oli sitä mieltä, että kesätyöntekijän palkkaamiseen liittyvät kustannukset ovat rajoittavana tekijänä, mutta yhtä suuri osuus vastaajista oli sitä mieltä, että tarpeisiin sopivia kesätyöntekijöitä ei ole tarjolla. Kommentteina rajoittavista tekijöistä mainittiin myös yrityksen koko henkilöstön lomailu heinäkuussa sekä se, että kesätyöntekijöiden perehdytykseen ei ole tarpeeksi resursseja.

Tärkeimmäksi kesätyöntekijöiden palkkaamista helpottavaksi tekijäksi vastaajat arvelivat taloudellisen tuen saamisen työnantajalle esim. palkkatuen kautta.

Palkkaamisen helpottaminen

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin hallituksen jäsenen, Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Juhamatti Arosen mukaan kesätyöpaikoilla on suuri merkitys uraansa aloitteleville nuorille ja hyvin monessa tilanteessa ne toimivat myös tärkeänä ponnahduslautana tulevien uravalintojen suhteen. On tärkeää, että yritykset pystyvät tarjoamaan mahdollisuuksia työelämässä toimimiseen ja samalla rakentavat positiivista uskoa alueemme kasvulle ja kehitykselle. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa tarjosi viime kesäkautena kesä- ja sesonkityötä 619 työntekijälle ja 208 kesäharjoittelijalle, lähinnä nuorille ja opiskelijoille ja näillä näkymin tulevana tapahtumien superkesänä määrät eivät ainakaan vähene.

Etelä-Pohjanmaa, kauppakamari, kesätyö, rekrytointi, työpaikat